Checklista för nya studenter VT19

trappen-tbana.jpg

Grattis till dig som har kommit in på Stockholms universitet!

Stockholms universitets studentkårs uppdrag är att bidra till att du som är student känner att du har en möjlighet att påverka olika frågor som rör din utbildning och ditt studentliv – tillsammans skapar vi en studietid i världsklass!

Som ny student kan det i början av terminen vara svårt att veta hur man bäst bör förbereda sig för allt som har med ens studietid att göra, därför har vi sammanställt en checklista:

 1. Bli medlem i studentkåren! Ditt medlemskap ger dig fantastiska förmåner och rabatter inför skolstart inom områden som bostad, litteratur, SL kort. Bli medlem här
   

 2. Ställ dig i bostadskö. Det finns flera bostadsköer för studenter i Stockholm, både privata och kommunala. Genom ditt medlemskap i SUS kan du ställa dig i SSSB:s bostadskö, vilket är den största bostadskön för studenter i Stockholm.

  Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) erbjuder även en andrahandsförmedling för studenter via akademisk kvart
   

 3. Hitta ditt schema, din kursplan och litteraturlista på kurssidan. Stockholms universitet har som riktlinje att litteraturlistan publiceras åtta veckor före kursstart och schemat publiceras senast fyra veckor före kursstart.


Kåren har en egen bokhandel, Campusbutiken, där du kan köpa och sälja begagnad kurslitteratur. Kårmedlemmar får dessutom 5% rabatt på böcker!

Du är även varmt välkommen till universitetets och kårens Välkomstdag den 18 januari. På Välkomstdagen kan du träffa oss, bli medlem och ställa frågor om hur det är att vara student på Stockholms universitet.

Följ oss redan nu på facebook och instagram (@sustudentkar) för att få koll på allt som händer under välkomstveckan!

Besök från Nigeria

Just nu har SUS besök av en delegation studenter från Nigeria. Vi har tillsammans bland annat plockat äpplen, utforskat Aula Magna och cruisat runt i Stockholm.

Studenterna som var här går på Nigerias främsta universitet, University of Nigeria, även rankat som topp fem bästa universitet i hela Afrika.

De var här för att vi tillsammans skulle ha ett kunskapsutbyte mellan deras studentkår och vår kår i frågor som rör studentinflytande, evenemang och studentpolitik.

Fler bilder finns här:

#studietid granskar SU:s digitala arbetsmiljö

Du har väl inte missat granskningen som #studietid gjort av studenternas digitala arbetsmiljö på Stockholms universitet? Är den bra? Dålig? Eller rent av förskräcklig? Ta del av granskningen här 

Nedan ser du vår ordförande Nils Bergmark bli intervjuad i Studiesvepet tillsammans med Eino Örnfeldt som är förvaltningschef på Stockholms universitet

Om #studietid

#studietid är Stockholms universitets studentkårs nya satsning på studentjournalistik. Det redaktionella arbetet på #studietid bedrivs med tryckfrihetsförordningen som grund och i enlighet med mediebranschens etiska regler; Spelregler för press, radio och TV.

Du hittar #studietid på:

Intervju i DN: Stress kan vara en orsak till ökande fusk

Nyligen så blev vi intervjuade av DN om att antalet disciplinärenden och studenter som stängs av för fusk ökar på nästan alla högskolor och universitet. Vi tror att stress och ohälsa samt brist på information kan bidra till ökningen av antalet ärenden och vill, tillsammans med de andra medlemskårerna i Sveriges förenade studentkårer, se en nationell utredning om studenters ohälsa. Vi tror även att ett ökat studentinflytande med fler studentrepresentanter i disciplinnämnden kan bidra till en större samsyn för hur examinationer kan utformas för att undvika fusk.

Om du är prenumerant på DN så kan du läsa intervjun med vår ordförande Nils Bergmark och vårt studentombud Anna Svanström på DN:s webbplats

Behöver du stöd i ett disciplinärende? Välkommen att kontakta våra studentombud

Fortsatt ont om studentbostäder i Stockholm

Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) släpper i dag sin bostadsrapport som visar att Stockholm återigen är rödlistat när det gäller bostäder till studenter. Rödlistningen är ett tecken på att det finns för få bostäder i Stockholm för studenter.

– Att inte hitta bostad får aldrig vara ett skäl till att en student väljer bort Stockholm som utbildningsort eller avbryter sina studier i förtid. Men vi vet att det ibland är så. För att säkra de kompetenser som kommer att krävas i framtiden och göra Stockholm till en attraktiv region behövs det en generell ökning i Stockholmsområdet av både antalet studentbostäder och mindre hyresrätter, säger Nils Bergmark, ordförande för Stockholms universitets studentkår (SUS).

Till höstterminen i år kommer 34 000 studenter läsa olika utbildningar vid Stockholms universitet. Antalet sökande är till stor del personer som redan bor i Stockholm. En förklaring till detta kan vara att studenter utanför Stockholm har svårt att skaffa en bostad medan de som redan bor i Stockholm med omnejd sannolikt redan har en bostad. Studenter som ändå flyttar hit hänvisas då alltför ofta till andrahandsmarknaden med hyror långt över vad en ekonomi med studiemedel tillåter. 

Enligt CSN upplever nära 60 procent av de högskolestuderande att studiemedlen inte helt täcker levnadsomkostnaderna. En ansenlig del av dessa utgifter är kostnader för boende.

– Arbete vid sidan av studierna ska vara ett val, inte ett tvång, och heltidsstudier ska gå att bedriva på heltid. Det är dock inte möjligt med den bostadsmarknad som finns i Stockholm. Detta skapar inte bara stress, det skapar studenter som inte kan fokusera på sina studier utan måste lägga tid och energi på att söka bostad, säger Anton B. Hjelm, vice ordförande för SUS.

Stockholms universitets studentkår är den största studentkåren i Stockholm med kring 15 000 medlemmar per termin. SUS driver denna typ av studentfrågor och sitter just nu med i det beslutsfattande organ som planerar och arbetar med nya campus Albano. Där ska det inte bara bli ett nytt campus utan även nya studentbostäder.

Kontakt:

Nils Bergmark, ordförande , presidiet@sus.su.se, 08-674 62 43
Anton B. Hjelm, vice ordförande, 08-674 62 01
Josefine Malmkvist, kommunikationsansvarig, josefine.malmkvist@sus.su.se, 08-674 62 17

Länkar: 

SFS Bostadsrapport 2018
Studerandes ekonomiska och sociala situation 2017, CSN

 

Grattis nyantagna - Checklista inför terminen!

Grattis till dig som har in på Stockholms universitet! Vi är SUS - Stockholms universitets studentkår.

De studerandes inflytande, medverkan och gemenskap under tiden på universitetet skapar en studietid i världsklass. Stockholms universitets studentkårs uppdrag är att främja förutsättningarna för detta vid Stockholms universitet 

Vi har tagit fram en checklista med saker att göra innan terminsstart!

 1. Bli medlem i studentkåren! Ditt medlemskap ger dig förmåner och rabatter som är guld värt inför skolstart inom områden som bostad, litteratur, SL kort. Bli medlem här
   
 2. Ställ dig i bostadskö! Det finns flera bostadsköer för studenter i Stockholm, både privata och kommunala. Genom ditt medlemskap i SUS kan du ställa dig i SSSB:s bostadskö, vilket är den största bostadskön för studenter i Stockholm.

  Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) erbjuder även en andrahandsförmedling för studenter, akademisk kvart
   
 3. Hitta ditt schema, din kursplan och litteraturlista på kurssidan. Stockholms universitet har som riktlinje att litteraturlistan publiceras 8 veckor före kursstart och schemat publiceras senast 4 veckor före kursstart.


Kåren har en egen bokhandel, Campusbutiken, där du kan köpa och sälja litteratur begagnat. Campusbutiken öppnar 16 augusti. Kårmedlemmar får dessutom 5% rabatt på böcker!

Slutligen, välkommen på universitetets och kårens Välkomstdag den 31 augusti. På Välkomstdagen kan du träffa oss, bli medlem och ställa frågor om hur det är att vara student på Stockholms universitet.

Följ oss redan nu på facebook och instagram (@sustudentkar) för att få koll på allt som händer under välkomstveckan!

Kår­expedition­ens öppet­tider i sommar

Ljusrosa körsbärsblommor mot blå himmel.

Under juni kommer kårexpeditionen ha öppet på onsdagar klockan 10-16 och stängt övriga dagar. Telefontiden kommer vara på onsdagar 13-15. Under Nationaldagen den 6 juni kommer vi dock ha stängt.

Den sista dagen för att köpa medlem­skap för vår­terminen är den 29 juni (fredag). Sista dagen att beställa hem Campus­kortet som plast­kort är 8 juni. Appen går att ladda ner fram till den 30 juni.

Vi stänger expeditionen för sommaren under juli och öppnar åter 22 augusti. Trevlig sommar!

Kontakta kår­expedit­ionen

Beslut från valfullmäktige 2018

Den 24 maj sammanträdde de nyvalda ledamöterna i kårfullmäktige för första gången. Nio motioner och åtta propositioner behandlades under mötet.

Nytt presidium

Nils Bergmark valdes till ordförande och Anton Hjelm valdes till vice ordförande för Stockholms universitets studentkår. Nils kommer från S-studenter och Anton Hjelm kommer från Studentpartiet.

Det avgående och det tillträdande presidiet. Från vänster: Henric Södergren (avgående ordförande), Nils Bergmark (tillträdande ordförande), Anton Hjelm (tillträdande vice ordförande) och Stefanie Tagesson (avgående vice ordförande).

Det avgående och det tillträdande presidiet. Från vänster: Henric Södergren (avgående ordförande), Nils Bergmark (tillträdande ordförande), Anton Hjelm (tillträdande vice ordförande) och Stefanie Tagesson (avgående vice ordförande).

Ny styrelse 2018/2019

Stockholms universitets styrelse består av sju ordinarie ledamöter och sju suppleanter/ersättare. 

Ledamöter

 1. Nils Bergmark (S-studenter)
 2. Anton Hjelm (Studentpartiet)
 3. Carl Tjernell (Vänsterns studentförbund)
 4. Jasmin Jaziri Stenberg (Allians för kåren)
 5. Ann-Christine Troberg (Studentpartiet)
 6. Karl Petterson (Studentpartiet)
 7. Caroline Arvidsson (Vänsterns studentförbund)

Suppleanter

 1. Olga Anikina (Allians för kåren)
 2. Martina Cederlid (S-studenter)
 3. Edward Imanuelsson (Studentpartiet)
 4. Marcus Löfgren (Vänsterns studentförbund)
 5. Maximilian Henriksson (S-studenter)
 6. Sissela Nordblom (Allians för kåren)
 7. Matilda Kjellkvist Videla (Studentpartiet)

Andra val

Mona Hagi valdes till talman (mötesordförande) för SUS fullmäktige. Jessica Liander fick förnyat förtroende som valnämndsordförande. 

Prioriterade frågor

Kårfullmäktige beslutar årligen om ett antal prioriterade påverkansfrågor för kommande verksamhetsår. Kårstyrelsen ansvarar för verkställandet och rapporterar kvartalsvis till kårfullmäktige. De prioriterade påverkansfrågorna antas varje år och är färre än föregående år för att möjliggöra spetsigare arbete med dessa frågor. 

För verksamhetsåret 2018/2019 är de prioriterade påverkansfrågorna följande:

 1. Ta krafttag mot studenters ohälsa
 2. Tillgängliggör kurslitteraturen
 3. Ett universitet i samhället
 4. Studiesociala sammanhang och informella lärandemiljöer

Uppdaterad verksamhetsplan

Förra verksamhetsårets kårfullmäktige röstade igenom en ny verksamhetsplan med treåriga målområden. Planen har sett över och uppdaterats för att bibehålla studentkårens framåtrörelse under verksamhetsåret 2018/2019.  

Särskilda satsningar kommer göras för att stärka:

 • attraktivt ledarskap och medarbetarskap på studentkåren
 • kommunikation och utvecklingen av ny redaktionell process samt produkt. 

Årsmedlemskap införs

Medlemskapet kommer även fortsättningsvis ligga på 120 kronor per termin. Studentkåren kommer även införa möjligheten att köpa årsmedlemskap. Kostnaden per termin blir densamma, vilket innebär att årsmedlemskapet kostar 240 kronor. 

Ny modell för redaktionell utveckling och produktion

Under verksamhetsåret 2017/2018 har arbete pågått med utvecklingen av studentkårens tidning Gaudeamus. Arbetet har resulterat i en ny modell för redaktionell utveckling och produktion. Fullmäktige har nu beslutat att den nya modellen ska införlivas i studentkårens verksamhet.

Nya CSR

Fullmäktige har godkänt förslaget att lägga ner nuvarande Centrala studentrådet (CSR) till förmån för det nya Centrala studeranderådet. Nya CSR kommer innehålla såväl studenter på grundnivå och avancerad nivå som doktorander. 

 

 

 

Här är resultatet i kårvalet 2018

Rösterna för kårvalet 2018 har räknats och vi har ett resultat! Flest röster fick Studentpartiet. Vänsterns Studentförbund blev näst största parti, följt av S-studenter och Allians för kåren. 

Partiernas fördelning i kårfullmäktige:

 1. Studentpartiet: 32,6 procent, 13 mandat.
 2. Vänsterns Studentförbund: 24,1 procent, 10 mandat.
 3. S-Studenter: 22,1 procent, 9 mandat.
 4. Allians för Kåren: 21,2 procent, 9 mandat.

Valresultatet i detalj (PDF)

12,3 procent av de röstberättigade medlemmarna röstade i årets val, vilket är 0,1 procentenheter högre än förra året. 

Valfullmäktige 24 maj

Den 24 maj sammanträder de nyvalda ledamöterna i fullmäktige för första gången. Då kommer de bland annat besluta om ny kårstyrelse och vilka som blir ordförande respektive vice ordförande det kommande läsåret.

Mötet börjar klockan 18:00 i hörsal 7, Södra huset, och är öppet för alla kårmedlemmar. Välkommen förbi!

Vi byter medlemssystem

Från och med 11 april kommer Stockholms universitets studentkår att ha ett nytt medlemssystem. En av fördelarna med det nya systemet är att du kommer kunna logga in med samma uppgifter som du har till ditt universitetskonto. Det nya systemet ska även göra det enklare för dig som är medlem att teckna och hantera ditt medlemskap.

Självbetjäningen online kommer vara stängd från kl. 15.00 måndagen den 9 april och öppnar igen onsdagen den 11 april kl. 10.00. Under den tiden går det inte att logga in i medlemssystemet eller teckna nytt medlemskap online. Kårexpeditionen kommer vara stängd den 10 april för utbildning och för att implementera det nya systemet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta kårexpeditionen

 

Studentpåverkan i bygget av nya campus Albano

Byggmaskinerna är igång för fullt för att hinna bygga klart det nya campus Albano, som förväntas öppna dörrarna för första gången hösten 2020. Mitt emot Kräftriket ska de nya byggnaderna stå där 15 000 studenter och forskare ska rymmas samt 1000 nya studentbostäder. Stockholms universitets studentkår (SUS) representerar studenters intressen i flera arbetsgrupper som beslutar om allt från studieplatser och grupprum till serviceutbud. Vi ser det som en självklarhet att studenter ska ha insyn i vad som händer och ha möjlighet att påverka!

Varför och för vem?

Tanken med Albano är att skapa en attraktiv studie- och forskarmiljö som länkar samman Stockholms universitet med andra högskolor i Stockholm, främst KTH och KI. Området som bebyggs ligger mellan Frescati Campus och KTH, vilket medverkar till att ett stort område i Stockholm nu blir studierelaterat, lite som en universitetsstad i staden.

10 institutioner kommer att helt flyttas till Albano

Campus Albano hus 2 och 4. Källa: Christensen & Co. Arkitekter

Tanken är att flera av de institutioner som är utspridda i staden ska komma närmare Frescati för att bli en mer självklar del av SU. Redan hösten 2020 flyttar Institutionen för folkhälsovetenskap, Psykologiska institutionen, Stressforskningsinstitutet och Statistiska institutionen in. 2021 blir det Företagsekonomiska institutionen samt Institutionen för socialt arbetes tur. Hösten 2022 flyttar Matematiska institutionen, Socialpedagogiska institutionen och Stockholm Resilience Centre in. I ett fjärde hus kommer SU och KTH dela lokaler, då Vetenskapens hus och Nordita bland annat kommer att flytta in.

Du kan läsa mer om Albano-projektet på Akademiska hus hemsida.

Kaffe, grupprum eller eluttag?

Kårens samordnare för studiemiljö och ansvarig för studentinflytande sitter tillsammans med i olika arbetsgrupper som rör lärandemiljöer, utomhusmiljöer och utomhuskonst. När vi går på mötena tar vi med oss synpunkter från studenter som vi fått via mejl eller på workshops, men även från vår verksamhetsplan och från beslut som tagits av kårens styrelse.

Vi har till exempel nått framgång i kaffefrågan. Vi analyserade arkitektritningarna och påpekade att det fanns alldeles för få caféer inritade, vilket det nu har ändrats på. Vi har även verkat för könsneutrala toaletter på uppdrag av kårens styrelse och därigenom våra medlemmar. Nu kämpar vi bland annat för att det ska ritas in fler grupprum, för att det ska finnas skåp att låsa in saker i, och för att det ska finnas ett rum där studentråd kan mötas och organisera sig (och koka kaffe!) i.

Vad är viktigt för dig?

Oavsett om du tycker kaffeutbud eller ergonomiska studieplatser är viktigt så är du välkommen med dina synpunkter till studiemiljo@sus.su.se!

Om du märker att du verkligen har en fallenhet för det här med att ha åsikter om miljön runt omkring dig, så skulle du antagligen passa perfekt som studiemiljöombud! Mejla studentrådet på din institution om du är sugen, eller kontakta oss på kåren så hjälper vi dig!

Öppettider under påsken

Under påsken kommer studentkåren och kårexpeditionen ha begränsade öppettider. Vi har öppet som vanligt 26-27 mars och stänger sedan för påskledigheter från skärtorsdagen den 29 mars till och med annandag påsk 2 april.

Mejl och andra inkomna ärenden under den tiden kommer att hanteras och besvaras när vi är åter på kontoret.

Glad påsk!

Se kårexpeditionens öppettider

Påskliljor och vitsippor

Nomineringslistor i kårvalet 2018

Här är kårpartiernas nomineringslistor till årets kårval:

Allians för Kåren

1. Olga Anikina
2. Sissela Nordblom
3. Jasmin Jaziri Nouri
4. Tobias Dahlberg
5. Hugo Thorén
6. Lovisa Kronsporre
7. Amanda Bengtsson Jallow
8. Erik Centerlind
9. Erik Pitkäniemi
10. Astrid Wassén
11. Erik Holmberg
12. Anneli Castillo
13. Angela Katumba
14. Douglas Ahlberg
15. Indra Rehbinder
16. Lovisa Lanryd
17. Victor Fernandez
18. Hugo Laigar
19. Johannes Sjölund
20. Marcus Granlund
21. Emelie Johansson
22. Albin Ström

S-studenter

1. Ella Tegsten
2. Anton Jägare
3. Anna Olsson
4. Axel Hjelm
5. Lotten Hammar
6. Maximilian Henriksson
7. Alma Carlsson
8. Nils Bergmark
9. Noor Karim
10. Natalia Grbic
11. Martina Cederlid

 

Studentpartiet

1. Anton B. Hjelm
2. Matilda Kjellqvist Videla
3. Sara Gustafsson
4. Anna Börjesson
5. Adam Snygg
6. Stefanie Tagesson
7. Karl Pettersson
8. Tobias Ahlström
9. Anton Öberg Sysojev
10. Magnus Pierrau
11. Oskar Sundell
12. Mathias Olsson
13. Axel Arntsen
14. Nina Knobloch
15. Sara Emnegard
16. Noomi Lodenius
17. Gustav Stönner
18. Giancarlo Ita Gomero
19. Isabelle Führ
20. Martina Smith
21. Ann-Christine Troberg
22. Erik Haversten

Vänsterns studentförbund

1. Karolina Muren
2. Carl Thernell
3. Saga Åkerman
4. Marcus Löfgren
5. Nora Forsmark
6. Anton Norden
7. Caroline Arvidsson
8. August Flensberg
9. Felicia Frennesson
10. Olof Persson
11. Sofia Iaffa
12. Oscar Westerlund
13. Anna Bergman
14. Marcus Obligado
15. Vesna Bursac
16. Julia Lindblom
17. Clara Strandros Berdén
18. Sebastian Björck
19. Malin Claesson
20. Samuel Seherman
21. Mahmoud Abdalla

Förändringar i Allhuset kräver utökad dialog om studentinflytande för campus

Efter drygt 1,5 års intensiva förhandlingar med Stockholms universitet (SU) har studentkårsägda Högskolerestauranger beslutat att lämna restaurangen i Lantis och sin övriga verksamhet i Allhuset.
Nu ser vi fram emot en konstruktiv dialog med SU för att bevaka studentperspektivet i kommande förhandlingar med nya leverantörer, säger Nils Bergmark, ansvarig för studentinflytande på Stockholms universitets studentkår (SUS).

Kårfrullen är ett av många uppskattade event som hålls på Lantis. 

Kårfrullen är ett av många uppskattade event som hålls på Lantis. 

Restaurangen i Lantis har under många år drivits av SUS bolag Högskolerestauranger. På grund av ökade lokalkostnader och den renovering som planeras om några år kommer Högskolerestauranger nu att lämna Lantis sommaren 2018.

– Restaurang Lantis har varit mycket uppskattad av studenter och anställda på SU sedan 70-talet och vi beklagar att Högskolerestauranger inte kan fortsätta verksamheten i Allhuset. Det helägda bolaget har varit ett sätt för studentkåren att bevaka studentperspektivet vad det gäller vällagad, miljövänlig och prisvärd mat på campus, säger Stefanie Tagesson, vice ordförande på SUS.

Akademiska hus, som äger Allhuset, tar nu över ansvaret från SU när det gäller maten som serveras där. De planerar att ha en tillfällig matleverantör på plats till hösten. Efter renoveringen, som de planerar att genomföra om några år, ska den tillfälliga lösningen ersättas av en permanent.

– SUS kommer noggrant bevaka vad som händer framöver. Vi ser fram emot en konstruktiv dialog med SU och Akademiska hus för att säkerställa att studentperspektivet finns med när man väljer en ny leverantör. Ur ett studentperspektiv är det viktigt att universitetet möjliggör att det finns prisvärd, vällagad och miljövänlig mat på campus, säger Nils Bergmark.

Ett möjligt forum för dialog är det nya Servicerådet, där bland andra SUS, Akademiska hus och SU möts för att arbeta med utvecklingen av servicen på universitetets olika campus.

– Det är många stora frågor som diskuteras i Servicerådet, inte minst gällande utvecklingen av ytorna i Allhuset. Lantis är en viktig samlingslokal där bland annat Luciabalen hålls varje år, och festligheter i samband med nobelfirandet vart fjärde. Det är viktigt att detta fungerar också i samband med renoveringen. Servicerådet känns som ett naturligt forum för att också lyfta frågan om bra mat på Campus, som verkligen är en viktig fråga för studenterna, säger Nils Bergmark.

Högskolerestauranger fortsätter att driva sina andra försäljningsställen på campus och lägger nu fokus på att utveckla utbudet på Prego D-huset, Matbutiken, Kaffebaren F-huset, Kaffebaren Arrhenius, Prego Studenthuset och Prego Kräftriket för att möta framtidens efterfrågan.

Kontakt:
Henric Södergren, ordförande i Stockholms universitets studentkår, 
presidiet@sus.su.se, 08-674 62 43

Godkända partier för kårvalet 2018 - tillägg

Det har kommit in fem anmälningar till valnämnden om partiregistrering för kårvalet 2018. Valnämnden har beslutat att godkänna fyra av fem anmälningar. Tid och plats för respektive partis nomineringsmöte finns angivet i listan nedan över godkända partier.

Godkända partier

 • Allians för Kåren, 28 februari kl. 17:00 i Klubbrummet, Studentpalatset Odenplan
 • S-studenter, 6 mars kl. 18:00. Tullgårdsgatan 8 i Stockholm
 • Studentpartiet, 27 februari kl. 17:00 i Bakre Kårsalen, Studenthuset, Frescati
 • Vänsterns studentförbund, 5 mars kl. 17:00 i Rosa rummet, Studenthuset Frescati

Ej godkända partier

 • FI Studenter Stockholm

Läs valnämndens kungörelse om godkända partier

Tillägg den 1 mars:

Den 26 februari har Fi Studenter inkommit med besvärsanmälan gentemot valnämndens beslut att inte godkänna partiets registrering i kårvalet 2018. Enligt SUS valordning ska nämnden pröva ärendet inom 3 dagar. 

Valnämnden har prövat ärendet i samband med valnämndens möte den 28 februari och mot bakgrund av det inkomna underlaget beslutat att fortsatt avslå partiets begäran om registrering i kårvalet 2018. 

Frågor i ärendet besvaras av valnämndens ordförande Jessica Liander på valnamnd@sus.su.se