Studentpåverkan i bygget av nya campus Albano

Byggmaskinerna är igång för fullt för att hinna bygga klart det nya campus Albano, som förväntas öppna dörrarna för första gången hösten 2020. Mitt emot Kräftriket ska de nya byggnaderna stå där 15 000 studenter och forskare ska rymmas samt 1000 nya studentbostäder. Stockholms universitets studentkår (SUS) representerar studenters intressen i flera arbetsgrupper som beslutar om allt från studieplatser och grupprum till serviceutbud. Vi ser det som en självklarhet att studenter ska ha insyn i vad som händer och ha möjlighet att påverka!

Varför och för vem?

Tanken med Albano är att skapa en attraktiv studie- och forskarmiljö som länkar samman Stockholms universitet med andra högskolor i Stockholm, främst KTH och KI. Området som bebyggs ligger mellan Frescati Campus och KTH, vilket medverkar till att ett stort område i Stockholm nu blir studierelaterat, lite som en universitetsstad i staden.

10 institutioner kommer att helt flyttas till Albano

Campus Albano hus 2 och 4. Källa: Christensen & Co. Arkitekter

Tanken är att flera av de institutioner som är utspridda i staden ska komma närmare Frescati för att bli en mer självklar del av SU. Redan hösten 2020 flyttar Institutionen för folkhälsovetenskap, Psykologiska institutionen, Stressforskningsinstitutet och Statistiska institutionen in. 2021 blir det Företagsekonomiska institutionen samt Institutionen för socialt arbetes tur. Hösten 2022 flyttar Matematiska institutionen, Socialpedagogiska institutionen och Stockholm Resilience Centre in. I ett fjärde hus kommer SU och KTH dela lokaler, då Vetenskapens hus och Nordita bland annat kommer att flytta in.

Du kan läsa mer om Albano-projektet på Akademiska hus hemsida.

Kaffe, grupprum eller eluttag?

Kårens samordnare för studiemiljö och ansvarig för studentinflytande sitter tillsammans med i olika arbetsgrupper som rör lärandemiljöer, utomhusmiljöer och utomhuskonst. När vi går på mötena tar vi med oss synpunkter från studenter som vi fått via mejl eller på workshops, men även från vår verksamhetsplan och från beslut som tagits av kårens styrelse.

Vi har till exempel nått framgång i kaffefrågan. Vi analyserade arkitektritningarna och påpekade att det fanns alldeles för få caféer inritade, vilket det nu har ändrats på. Vi har även verkat för könsneutrala toaletter på uppdrag av kårens styrelse och därigenom våra medlemmar. Nu kämpar vi bland annat för att det ska ritas in fler grupprum, för att det ska finnas skåp att låsa in saker i, och för att det ska finnas ett rum där studentråd kan mötas och organisera sig (och koka kaffe!) i.

Vad är viktigt för dig?

Oavsett om du tycker kaffeutbud eller ergonomiska studieplatser är viktigt så är du välkommen med dina synpunkter till studiemiljo@sus.su.se!

Om du märker att du verkligen har en fallenhet för det här med att ha åsikter om miljön runt omkring dig, så skulle du antagligen passa perfekt som studiemiljöombud! Mejla studentrådet på din institution om du är sugen, eller kontakta oss på kåren så hjälper vi dig!