Studentperspektiv saknas i biblioteksutredning

Stockholms universitets studentkår har lämnat in ett remissvar gällande den utredning som föreslår en avveckling av flera av SU:s filialbibliotek. Kåren är kritisk till det bristande studentperspektivet i förslaget och efterfrågar en grundligare konsekvensanalys.

I den interna utredningen från universitetet föreslås det att alla bibliotek utöver huvudbiblioteket i Södra huset antingen ska avvecklas helt eller stå utan bemanning från Universitetsbiblioteket. Totalt är det nio bibliotek som berörs, däribland Biblioteket för Socialt arbete vid Sveaplan, Geobiblioteket och JMK-biblioteket.

Kåren är på ett övergripande plan kritisk till hur utredningen har arbetat. Vilka konsekvenser de föreslagna ändringarna innebär för studenterna har inte beaktats i tillräckligt stor utsträckning.

Utredningen saknar enligt kåren tillräckliga svar på hur en eventuell avveckling biblioteksverksamhet ska kunna hanteras utan att minska studenternas tillgänglighet till kurslitteratur och studieplatser. Kåren menar därför att det är nödvändigt med ytterligare analys och förankring innan ett beslut kan tas om att ändra formerna för nuvarande biblioteksverksamhet. 

Läs studentkårens remissvar