Bilda parti inför kårvalet?

Stockholms universitets studentkår (SUS) har årligen ett kårval, där det finns möjlighet att ställa upp med ett kårparti. Dessa kårpartier är sedan de som sitter i SUS fullmäktige, kårens högsta beslutande organ. Det är fullmäktige som bestämmer i vilken riktning kåren ska jobba och vilka våra prioriterade frågor i påverkansarbetet mot universitetet ska vara. 

Du kan läsa mer om kårvalet och de redan existerande kårpartierna på vår kårvalssida.

Så bildar du ett parti

För att bilda ett nytt parti måste du samla minst 25 stycken medlemmar i studentkåren. Ni måste sedan fylla i och signera blanketten för partiregistrering senast den 20 februari klockan 18:00. Senast 7 mars klockan 18:00 måste ni också fylla i nomineringslistan för ert parti. Dessa tider gäller även för redan existerande kårpartier.

Läs mer i SUS stadga jämte valordning.