Dags att ta ansvar för studenters hälsa

Henric och Stefanie

Ledare publicerad i Gaudeamus nummer 4/2016

De ökande sjukskrivningarna har under en lång tid varit ett hett debatterat ämne. Förra månaden drog regeringen tillbaka delar av sitt kontroversiella förslag från den stora parlamentariska sjukförsäkringsutredningen efter att arbetsmarknadens parter presenterat en gemensam avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser.

För oss studenter spelar dessa manövrar mindre roll. Klart ansvar saknas för vår rehabilitering när vi blir sjuka. Vi kan inte sjukskriva oss på deltid. Vår sjukdom kostar ingen utom oss själva och vi har fortfarande en karenstid på 30 dagar. Ungefär 28 000 studenter beräknas stå helt utan skydd för att de inte tar studiemedel. Samtidigt visar undersökningar från CSN att 74 procent av studenterna ofta upplever stress. Över hälften har ofta ont i ryggpartiet och närmare 40 procent upplever ofta sömnsvårigheter. I klartext – det är dags för en gemensam avsiktsförklaring för friskare högskolor!

Sjukförsäkringsutredningen har lagt fram en del bra förslag som adresserar problemen, men långtifrån tillräckligt. Förhoppningsvis ser vi starten till ett gemensamt krafttag från såväl högskolor som sjukvården. En bra start vore att informera studenterna ordentligt om deras rättigheter. Vi vet att tre fjärdedelar av alla studenter som varit heltidssjuka i minst sju dagar inte anmäler sig till Försäkringskassan. I CSN:s undersökningar visar det sig att de flesta antingen inte känner till att de kan anmäla sin sjukdom eller att de saknar kunskap om vad de förlorar genom att låta bli. Du bör veta att du kan behålla ditt studiemedel under sjukdomstiden, samtidigt som veckorna inte räknas av din tid med studiestöd och kravet på studieresultat blir lägre.

Studenters hälsa riskerar att förbli en oklar gråzon så länge ingen tar ett samlat ansvar för situationen. Vi på studentkåren gör självklart vad vi kan. Allt vi gör syftar till att förbättra din studenttillvaro och bidra till förutsättningarna för en studietid i världsklass. Vi är övertygade om att mycket av den stress och oro som leder till sjukskrivningar kan förebyggas. Därför arbetar vi systematiskt med studiebevakning, studenters rättigheter och stöd samt studiesocial samvaro. Men mer kan säkert göras förebyggande för studenternas hälsa. Tveka inte att uttrycka dina tankar och synpunkter om hälsa till oss på kåren. Välkommen att träffa oss i Studenthuset eller för dialog i sociala medier.


Henric Södergren och Stefanie Tagesson
Ordförande och vice ordförande i Stockholms universitets studentkår