Intervju i DN: Stress kan vara en orsak till ökande fusk

Nyligen så blev vi intervjuade av DN om att antalet disciplinärenden och studenter som stängs av för fusk ökar på nästan alla högskolor och universitet. Vi tror att stress och ohälsa samt brist på information kan bidra till ökningen av antalet ärenden och vill, tillsammans med de andra medlemskårerna i Sveriges förenade studentkårer, se en nationell utredning om studenters ohälsa. Vi tror även att ett ökat studentinflytande med fler studentrepresentanter i disciplinnämnden kan bidra till en större samsyn för hur examinationer kan utformas för att undvika fusk.

Om du är prenumerant på DN så kan du läsa intervjun med vår ordförande Nils Bergmark och vårt studentombud Anna Svanström på DN:s webbplats

Behöver du stöd i ett disciplinärende? Välkommen att kontakta våra studentombud