Förändringar i Allhuset kräver utökad dialog om studentinflytande för campus

Efter drygt 1,5 års intensiva förhandlingar med Stockholms universitet (SU) har studentkårsägda Högskolerestauranger beslutat att lämna restaurangen i Lantis och sin övriga verksamhet i Allhuset.
Nu ser vi fram emot en konstruktiv dialog med SU för att bevaka studentperspektivet i kommande förhandlingar med nya leverantörer, säger Nils Bergmark, ansvarig för studentinflytande på Stockholms universitets studentkår (SUS).

Kårfrullen är ett av många uppskattade event som hålls på Lantis. 

Kårfrullen är ett av många uppskattade event som hålls på Lantis. 

Restaurangen i Lantis har under många år drivits av SUS bolag Högskolerestauranger. På grund av ökade lokalkostnader och den renovering som planeras om några år kommer Högskolerestauranger nu att lämna Lantis sommaren 2018.

– Restaurang Lantis har varit mycket uppskattad av studenter och anställda på SU sedan 70-talet och vi beklagar att Högskolerestauranger inte kan fortsätta verksamheten i Allhuset. Det helägda bolaget har varit ett sätt för studentkåren att bevaka studentperspektivet vad det gäller vällagad, miljövänlig och prisvärd mat på campus, säger Stefanie Tagesson, vice ordförande på SUS.

Akademiska hus, som äger Allhuset, tar nu över ansvaret från SU när det gäller maten som serveras där. De planerar att ha en tillfällig matleverantör på plats till hösten. Efter renoveringen, som de planerar att genomföra om några år, ska den tillfälliga lösningen ersättas av en permanent.

– SUS kommer noggrant bevaka vad som händer framöver. Vi ser fram emot en konstruktiv dialog med SU och Akademiska hus för att säkerställa att studentperspektivet finns med när man väljer en ny leverantör. Ur ett studentperspektiv är det viktigt att universitetet möjliggör att det finns prisvärd, vällagad och miljövänlig mat på campus, säger Nils Bergmark.

Ett möjligt forum för dialog är det nya Servicerådet, där bland andra SUS, Akademiska hus och SU möts för att arbeta med utvecklingen av servicen på universitetets olika campus.

– Det är många stora frågor som diskuteras i Servicerådet, inte minst gällande utvecklingen av ytorna i Allhuset. Lantis är en viktig samlingslokal där bland annat Luciabalen hålls varje år, och festligheter i samband med nobelfirandet vart fjärde. Det är viktigt att detta fungerar också i samband med renoveringen. Servicerådet känns som ett naturligt forum för att också lyfta frågan om bra mat på Campus, som verkligen är en viktig fråga för studenterna, säger Nils Bergmark.

Högskolerestauranger fortsätter att driva sina andra försäljningsställen på campus och lägger nu fokus på att utveckla utbudet på Prego D-huset, Matbutiken, Kaffebaren F-huset, Kaffebaren Arrhenius, Prego Studenthuset och Prego Kräftriket för att möta framtidens efterfrågan.

Kontakt:
Henric Södergren, ordförande i Stockholms universitets studentkår, 
presidiet@sus.su.se, 08-674 62 43