#STUDIETID GRANSKAR: Är det verkligen ingen som vet vad forskarna gör?

I #studietids senaste granskning kan du läsa om forskningsdatabasen som inte går att lita på och MILJARDERNA i forskningsmedel som inte går att spåra. Allt började med en enkel fråga. Vilka är de tio största forskningsprojekten på SU just nu? Ni kan aldrig ana vad som hände sen…

Ur granskningen:

 • Stockholms universitets forskningsdatabas har stora brister. Mycket tyder på att enbart en bråkdel av alla forskningsprojekt på SU finns registrerade i databasen och av de projekt som finns inlagda har drygt 30% direkt felaktigt angivna uppgifter.

 • Stockholms universitet fick drygt 3 miljarder SEK till forskning 2017. Ingen dokumentation av ekonomisk uppföljning och återrapportering av vad de pengarna har använts till finns på centralnivå och det finns heller ingen samlad översikt över den forskning som bedrivs på SU.

 • Ingen av de 56 institutionerna ger oss fullständig information över vilka forskningsprojekt som pågår hos dem, vad de har för budget eller hur de finansieras.

  • 24 institutioner (43%) ger oss ett otillräckligt svar.

  • 22 institutioner (39%) svarar inte alls.

  • 3 institutioner svarar att de ska återkomma, men gör inte det.

  • 3 institutioner svarar att de inte har tid eller möjlighet att svara.

  • 2 institutioner hänvisar oss till att frågorna bör hanteras centralt på SU.

  • 2 institutioner ger oss ett tillräckligt svar och meddelar att de inte bedriver någon forskning.

 • Miljarder i forskningsmedel strömmar in till Stockholms universitet. En stor del är skattemedel. Men vilka forskningsprojekt får mest pengar? Och vad gör forskarna med pengarna? Det kan ingen svara på. Varför?

LÄS HELA GRANSKNINGEN HÄR!

Om #studietid

#studietid drivs av Stockholms universitets studentkår (SUS) med syfte att utveckla och producera studentjournalistik i världsklass. Redaktionellt arbete på SUS bedrivs med tryckfrihetsförordningen som grund och i enlighet med mediebranschens etiska regler; Spelregler för press, radio och TV.

Ansvarig utgivare: Sara Berg, chefredaktör

Läs #studietids redaktionella policy

Kontakta redaktionen