Studentkåren nu ensam ägare till Högskolerestauranger

Stockholms universitets studentkår är efter att ha köpt Stockholms universitet holding AB:s aktiepost om 1, 5 % ensam aktieägare i Högskolerestauranger AB (HÖRS).

– Det är ett naturligt steg för oss att ta med hänsyn till det stora engagemang vi redan har i bolaget. Högskolerestaurangers restaurang- och caféverksamhet är central för ett levande campus, med tydliga ambitioner vad gäller hög kundnöjdhet, miljöhänsyn och rättvisa villkor. Ägandet av bolaget är en viktig del i kårens strävanden att medverka till en studietid i världsklass vid Stockholms universitet, säger studentkårens vice ordförande Stefanie Tagesson.

För frågor kontakta:
Stefanie Tagesson, vice ordförande, presidiet@sus.su.se
Josefine Malmkvist, kommunikationsansvarig, josefine.malmkvist@sus.su.se