Vad händer med utvecklingen av SUS tidning Gaudemus?

Hej Sara Berg, projektledare för utvecklingen av Gaudemus, vad händer i projektet?

Sara Berg

Sara Berg

– Hej! Just nu händer det jättemycket faktiskt! Kårfullmäktige ska ta ställning till den redaktionella policyn som vi har tagit fram den 22 februari. Samtidigt går vi in i en väldigt intensiv fas där själva innehållet, vilken typ av format och design som vi ska jobba med framöver, ska utvecklas och produceras.

Hur gör ni det?

– Vi vill att studenter och yrkesverksamma ska jobba tillsammans med innehåll, design och digital utveckling under våren, och just nu sätter vi ihop utvecklingsgruppen genom en serie workshops med intresserade studenter. Om man vill vara med så kan man gå på någon av de workshops som är planerade, bland annat med Humanistiska föreningen och Samhällsvetenskapliga föreningen, eller så kan man höra av sig till mig så bokar vi in ett datum som passar just dig och dina kursare. Om man inte vill vara med själv men ändå har tankar om vad som är bra innehåll så kan man fortfarande lämna sina synpunkter i vår enkätundersökning, den är en jätteviktig del av utvecklingsarbetet.

Länkar:

Workshop om framtidens studentjournalistik

  • Gula villan (Humanistiska föreningen HumF)
    7 mars, kl. 16.00-17.00
  • Café Bojan (Samhällsvetenskapliga föreningen SF)
    15 mars, kl. 17.00-19.00