SUS beviljas kårstatus för ytterligare tre år

Den 3 december fattade universitetsstyrelsen vid Stockholms universitet beslut om att ge Stockholms universitets studentkår (SUS) kårstatus för nästa period. Perioden inleds den 1 juli 2019 och sträcker sig över tre år. 

SUS beviljas kårstatus för hela Stockholms universitet med undantag för Institutionen för data- och systemvetenskap i Kista. SUS har, efter dialog med studentkåren Data- och Systemvetenskapliga Institutionens Studerandes Kårförening (DISK) inte heller ansökt om kårstatus för Institutionen för data- och systemvetenskap. På denna institution fortsätter DISK att verka.

–  Det är glädjande att universitetsstyrelsen beviljar SUS kårstatus. Ett starkt och samlat studentinflytande tror vi kommer att gynna studenterna vid Stockholms universitet, säger Nils Bergmark, ordförande för Stockholms universitets studentkår.

Två andra studentföreningar har ansökt om kårstatus inom samma område som SUS, men beviljades alltså inte egen kårstatus. SUS ambition är att utveckla samarbetet med dessa vänföreningar för att på så sätt skapa en ännu starkare studentröst på campus.

– Vi tror på ett levande campus och kommer att arbeta hårt för att skapa mötesplatser och samarbeten med alla aktörer på campus. Vi är glada över att så många som möjligt engagerar sig i att skapa en studietid i världsklass, säger Anton Hjelm, vice kårordförande.

Kontakt

Anton B. Hjelm, vice ordförande, 08-674 62 01
Josefine Malmkvist, kommunikationsansvarig, josefine.malmkvist@sus.su.se, 08-674 62 17