SUS representant i Komit vill lyfta sociala förutsättningar för högre studier

Karin Bohman, ledamöt SUS styrelse samt i SFS-kommittén Komit.

Karin Bohman, ledamöt SUS styrelse samt i SFS-kommittén Komit.

Stockholms universitets studentkår är med i den nationella studentorganisationen Sveriges förenade studentkårer (SFS), som representerar Sveriges studenter i internationella sammanhang. Ett av de utskott som finns inom SFS är den internationella kommittén Komit. På nationell nivå kan Komit representera SFS i diskussioner kring implementering och påverkansarbete med internationella studentpolitiska frågor genom möten och konferenser.

Karin Bohman, grundlärarstudent och SUS styrelseledamot har från och med denna termin ett uppdrag som studentrepresentant i Komit. Med sig till sitt nya uppdrag har hon sina tidigare erfarenheter, både som studiebevakare på SUS och som student.

– Under min tid på SUS fick jag lära mig dels många praktiska förmågor såsom arbete i grupp och dels hur man kan kommunicera strategiskt. Vidare fick jag samarbeta med personer inom SU:s lärarutbildning som har gett mig många kunskaper inom frågor som kommer att vara aktuella för mitt uppdrag i Komit. 

Komit arbetar med olika studentrelaterade frågor utifrån ett internationellt fastställt principprogram som samtliga medlemskårer i SFS är med och utformar. Genom sitt uppdrag vill Karin Bohman bidra med sin erfarenhet av att ha arbetat med frågor som rör högre utbildning och även med sitt perspektiv som lärarstudent.

– Det finns många viktiga frågor som alla är intressanta, men för mig så är jag extra intresserad av högkvalitativ utbildning, internationalisering och mobilitet samt sociala förutsättningar för högre studier.

Komit representerar SFS vid två årliga beslutsmöten och två medlemsmöten samt vid Nordiskt ordförandemöte (NOM). Läs mer om Komit här