Stockholms universitets studentkår kritisk till sexistisk reklam om dejtingsajt

Under de senaste månaderna har ett dejtingföretag marknadsfört så kallad ”sugardejting” som ett alternativ till studielån för kvinnliga studenter på svenska lärosäten. Flera studentkårer har uppmärksammat kampanjen och riktat stark kritik. Stockholm universitets studentkår instämmer i den kritiken och tar starkt avstånd från budskapet som reklamen för.

Hittills har ingen fysisk marknadsföring skett på campus men kåren har löpande kontakt med såväl Stockholms universitet som Akademiska hus för att diskutera eventuella åtgärder ifall reklamen dyker upp på campus. Vi som studentkår har tillsammans med Stockholms universitet en skyldighet att skapa en trygg och inkluderande studieplats för våra studenter, därför kommer vi från kårens sida att fortsätta bevaka denna fråga framöver.

 – Vi som representanter för Stockholms universitets studenter ställer oss starkt emot hur denna dejtingssajt utnyttar den ekonomiskt utsatta grupp som studenter utgör. Dessutom synliggör reklamen en annan allvarlig problematik; studenters svaga ekonomiska förutsättningar, säger Stefanie Tagesson, vice ordförande på Stockholms universitets studentkår

Kontakt:

Stefanie Tagesson, vice ordförande: presidiet@sus.su.se
Mona Hagi, politisk sekreterare: politisksekreterare@sus.su.se