Godkända partier för kårvalet 2017

Till valnämnden har det inkommit fem stycken anmälningar om partiregistrering för kårvalet 2017. Valnämnden har beslutat att godkänna samtliga anmälningar. Nedan följer en lista på godkända partiregistreringar. Tid och plats för respektive partis nomineringsmöte finns angivet

Godkända partier, kårvalet 2017

 

Maria Lunusjkin,
Valnämndsordförande 2017

Stockholm, 1 mars 2017

 

Läs mer om kårvalet 2017