Varannan student upplever psykisk ohälsa

Enligt en ny sammanställning från Folkhälsomyndigheten upplever varannan student ängslan, oro eller ångest. SVT gjorde ett inslag om detta under helgen då de bland annat intervjuade vår vice ordförande Anton B Hjelm.

Att motverka psykisk ohälsa bland studenter är en av de fyra prioriterade påverkansfrågor som antagits av kårfullmäktige och som vi på studentkåren därmed jobbar extra mycket med under det här läsåret. Vi jobbar med påverkan både lokalt här på Stockholms universitet och regionalt och nationellt via SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation och SFS - Sveriges förenade studentkårer. Se intervjun med vår vice ordförande på SVT:s webbplats.

Se intervjun och läs artikeln på svt.se