Godkända partier för kårvalet 2018 - tillägg

Det har kommit in fem anmälningar till valnämnden om partiregistrering för kårvalet 2018. Valnämnden har beslutat att godkänna fyra av fem anmälningar. Tid och plats för respektive partis nomineringsmöte finns angivet i listan nedan över godkända partier.

Godkända partier

  • Allians för Kåren, 28 februari kl. 17:00 i Klubbrummet, Studentpalatset Odenplan

  • S-studenter, 6 mars kl. 18:00. Tullgårdsgatan 8 i Stockholm

  • Studentpartiet, 27 februari kl. 17:00 i Bakre Kårsalen, Studenthuset, Frescati

  • Vänsterns studentförbund, 5 mars kl. 17:00 i Rosa rummet, Studenthuset Frescati

Ej godkända partier

  • FI Studenter Stockholm

Läs valnämndens kungörelse om godkända partier

Tillägg den 1 mars:

Den 26 februari har Fi Studenter inkommit med besvärsanmälan gentemot valnämndens beslut att inte godkänna partiets registrering i kårvalet 2018. Enligt SUS valordning ska nämnden pröva ärendet inom 3 dagar. 

Valnämnden har prövat ärendet i samband med valnämndens möte den 28 februari och mot bakgrund av det inkomna underlaget beslutat att fortsatt avslå partiets begäran om registrering i kårvalet 2018. 

Frågor i ärendet besvaras av valnämndens ordförande Jessica Liander på valnamnd@sus.su.se