Studentkåren om biblioteksutredningen

Har du koll på Stockholms universitets utredning om biblioteksenheter och studieplatser? Kort sammanfattat handlar utredningen om att SU överväger nedläggningar på flera universitetsbibliotek. Eftersom detta är en fråga som direkt berör studenternas arbetsmiljö har vi på kåren prioriterat att vår röst som studenter är med i den förändringsprocess som sker just nu. Det är också därför vi har skrivit ett remissvar till denna utredning som lägger tyngd på att just studentperspektivet inte glöms bort. 

Remissvaret - en kort version:

Kritik mot utredningens genomförande

När den första delen av utredningen nådde Stockholms universitets studentkår kritiserade vi hur utredningen hade genomfört, studentkårerna på SU hade inte involverats i utredningsarbetet. I utredningsdirektivet står det klart och tydligt att ” utredningarna ska genomföras i nära dialog med… studentkårerna” och vår bedömning är att SU misslyckats med detta även i den senaste delen av utredningen.  Genom att ha en bristande dialog med studentkårerna går man miste om att få in ett studentperspektiv som är väsentligt för att göra ett bra utredningsarbete. 

Oklara besked kring Frescatibiblioteket

I vårt tidigare remissvar till den första utredningsdelen lyfte vi några frågor kring Frescatis kapacitet att ta emot boksamlingar och hantera ett ökat antal besök i samband med de föreslagna nedläggningar av flera olika bibliotek. I denna utredning klargör SU fortfarande inte tydligt vilken kapacitet Frescatibiblioteket har, utan det som står i utredning är att frescatibiblioteket uppges ha ”kapacitet att införliva de relevanta samlingarna”: Det väcker frågor om vad som definierar relevanta samlingar och hur många sådana Frescati kan ta emot.

Fler studieplatser 

SUS ställer sig bakom förslaget som handlar om att fastighetsavdelningen i dialog med studentkåren ska identifiera och föreslå lokaler inom campus Frescati som ska kunna användas som studieplatser. Vår förhoppning är att det arbetet tar fart redan nu hösten 2017 för att snabbt se till antalet studieplatsytor ökar på campus Frescati. 

Detta är en kort sammanfattning av vårt remissvar, vill du läsa den i sin helhet?
Då hittar du den här: SUS remissvar om biblioteksfrågan

Påverkansarbete gentemot SU är något vi på kåren jobbar med varje dag för att säkerställa att studentperspektivet aldrig glöms bort, stärk vårt påverkansarbete genom att bli medlem. Det blir du enkelt här -> http://www.sus.su.se/sv/bli-medlem/