Fortsatt ont om studentbostäder i Stockholm

Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) släpper i dag sin bostadsrapport som visar att Stockholm återigen är rödlistat när det gäller bostäder till studenter. Rödlistningen är ett tecken på att det finns för få bostäder i Stockholm för studenter.

– Att inte hitta bostad får aldrig vara ett skäl till att en student väljer bort Stockholm som utbildningsort eller avbryter sina studier i förtid. Men vi vet att det ibland är så. För att säkra de kompetenser som kommer att krävas i framtiden och göra Stockholm till en attraktiv region behövs det en generell ökning i Stockholmsområdet av både antalet studentbostäder och mindre hyresrätter, säger Nils Bergmark, ordförande för Stockholms universitets studentkår (SUS).

Till höstterminen i år kommer 34 000 studenter läsa olika utbildningar vid Stockholms universitet. Antalet sökande är till stor del personer som redan bor i Stockholm. En förklaring till detta kan vara att studenter utanför Stockholm har svårt att skaffa en bostad medan de som redan bor i Stockholm med omnejd sannolikt redan har en bostad. Studenter som ändå flyttar hit hänvisas då alltför ofta till andrahandsmarknaden med hyror långt över vad en ekonomi med studiemedel tillåter. 

Enligt CSN upplever nära 60 procent av de högskolestuderande att studiemedlen inte helt täcker levnadsomkostnaderna. En ansenlig del av dessa utgifter är kostnader för boende.

– Arbete vid sidan av studierna ska vara ett val, inte ett tvång, och heltidsstudier ska gå att bedriva på heltid. Det är dock inte möjligt med den bostadsmarknad som finns i Stockholm. Detta skapar inte bara stress, det skapar studenter som inte kan fokusera på sina studier utan måste lägga tid och energi på att söka bostad, säger Anton B. Hjelm, vice ordförande för SUS.

Stockholms universitets studentkår är den största studentkåren i Stockholm med kring 15 000 medlemmar per termin. SUS driver denna typ av studentfrågor och sitter just nu med i det beslutsfattande organ som planerar och arbetar med nya campus Albano. Där ska det inte bara bli ett nytt campus utan även nya studentbostäder.

Kontakt:

Nils Bergmark, ordförande , presidiet@sus.su.se, 08-674 62 43
Anton B. Hjelm, vice ordförande, 08-674 62 01
Josefine Malmkvist, kommunikationsansvarig, josefine.malmkvist@sus.su.se, 08-674 62 17

Länkar: 

SFS Bostadsrapport 2018
Studerandes ekonomiska och sociala situation 2017, CSN