Uppgifter om tidigare sexuella övergrepp har inkommit till Stockholms universitets studentkår

Stockholms universitets studentkår (SUS) har fått in uppgifter om sexuella övergrepp och trakasserier. Uppgifterna rör händelser som ska ha skett för ett antal år sedan och som begåtts av en person som då haft ett förtroendeuppdrag på SUS. Även den utsatta personen hade då ett uppdrag inom organisationen.

Uppgifter kom nyligen till kårstyrelsen i samband med nominering till ett uppdrag. Styrelsen beslutade då att inte nominera en person till det föreslagna uppdraget på grund av bristande förtroende. Uppgifter om sexuella övergrepp och trakasserier inkom därefter formellt till SUS ordförande vid ett möte.

Organisationen använder de resurser och den samlade kompetens som finns att tillgå för att hantera de uppgifter som framkommit, vilket bland annat innebär att verksamhetschef Camilla Sjölund Lundevall kommer leda arbetet på SUS kansli.

­– Stockholms universitets studentkår ser mycket allvarligt på sexuella trakasserier och övergrepp. Därför har vi inlett ett internt arbete om ärendehanteringen vid sådana här fall. Arbetsprocessen hanteras i enlighet med de styrdokument som finns på plats och regleras ytterst av SUS stadgar, säger Stockholms universitets studentkårs verksamhetschef Camilla Sjölund Lundevall.

Som en del i arbetet ser SUS också över rutiner för hur anmälan av sådana här fall ska gå till med syfte att göra det enklare att nå studentkåren och öka tillgängligheten till stöd för den som blivit utsatt.

– Vi uppmanar alla studenter som vill berätta om sexuella trakasserier eller övergrepp att vända sig till de instanser som finns tillgängliga både på universitetet och här på studentkåren. Om man anser sig vara utsatt för brott är det viktigt att så snabbt som möjligt göra en polisanmälan, säger Camilla Sjölund Lundevall.

Kontakt

Verksamhetschef Camilla Sjölund Lundevall, 08-674 62 48, camilla.lundevall@sus.su.se

Hit vänder du dig om du blivit utsatt