En studentkår för framtiden – valfullmäktige 2017

Den 18 maj sammanträdde de nyvalda ledamöterna i kårfullmäktige för första gången. Henric Södergren, ordförande, och Stefanie Tagesson, vice ordförande, har fått förnyat förtroende och sitter kvar på sina poster verksamhetsåret 2017/2018.

Presidiet: Henric Södergren och Stefanie Tagesson

Presidiet: Henric Södergren och Stefanie Tagesson

På fullmäktige gästtalade Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding och SSCO:s ordförande Veronica Sällemark.

Viktigt vägval för kåren med ny verksamhetsplan

Fullmäktige har röstat igenom ett förslag på preliminär verksamhetsplan med såväl långsiktiga treåriga mål som ettåriga politiska mål. Den nya planen tydliggör kårens uppdrag, ger ökad transparens och möjliggör långsiktighet.

Gaudeamus ska genomgå utvecklingsarbete

Fullmäktige diskuterade propositionen gällande utveckling av tidningen Gaudeamus, vilken antogs med förändringen att ansvarig utgivare blir kommande projektledare för utvecklingsarbetet.

Ny styrelse 2017/2018

Den nyvalda styrelsen med såväl ordinarie ledamöter som suppleanter.

Den nyvalda styrelsen med såväl ordinarie ledamöter som suppleanter.

Ledamöter

 • Ordförande: Henric Södergren, Fi studenter SU
 • Vice ordförande:Stefanie Tagesson, Studentpartiet
 • Andreas Moilanen, Allians för kåren
 • Anton Hjelm, Studentpartiet
 • Diana Ghafour, S-studenter (ej med på bild)
 • Marcus Löfgren, Vänsterns studentförbund
 • Oliver Berger, S-studenter

Suppleanter

 • Hugo Thorén, Allians för kåren
 • Erik Haversten, Studentpartiet
 • Emma Lagerstedt von Gegerfelt, Fi studenter SU
 • Malin Claesson, Vänsterns studentförbund
 • Anton Jägare, S-studenter
 • Karolina Muren, Vänsterns studentförbund
 • Lovisa Kronsporre, Allians för kåren