Här är resultatet i kårvalet 2018

Rösterna för kårvalet 2018 har räknats och vi har ett resultat! Flest röster fick Studentpartiet. Vänsterns Studentförbund blev näst största parti, följt av S-studenter och Allians för kåren. 

Partiernas fördelning i kårfullmäktige:

  1. Studentpartiet: 32,6 procent, 13 mandat.

  2. Vänsterns Studentförbund: 24,1 procent, 10 mandat.

  3. S-Studenter: 22,1 procent, 9 mandat.

  4. Allians för Kåren: 21,2 procent, 9 mandat.

Valresultatet i detalj (PDF)

12,3 procent av de röstberättigade medlemmarna röstade i årets val, vilket är 0,1 procentenheter högre än förra året. 

Valfullmäktige 24 maj

Den 24 maj sammanträder de nyvalda ledamöterna i fullmäktige för första gången. Då kommer de bland annat besluta om ny kårstyrelse och vilka som blir ordförande respektive vice ordförande det kommande läsåret.

Mötet börjar klockan 18:00 i hörsal 7, Södra huset, och är öppet för alla kårmedlemmar. Välkommen förbi!