Kårval

RESULTAT – KÅRVALET 2019

Rösterna för kårvalet 2019 har räknats och vi har ett resultat! Flest röster fick Vänsterns Studentförbund, Studentpartiet blev näst största parti, följt av S-studenter, Allians för kåren och F! Studenter.

Partiernas fördelning i kårfullmäktige:

 1. Vänsterns Studentförbund: 28,47 procent,12 mandat.

 2. Studentpartiet: 26,14 procent, 11 mandat.

 3. S-Studenter: 19,44 procent, 8 mandat.

 4. Allians för Kåren: 15,10 procent, 6 mandat.

 5. F! Studenter: 10,84 procent, 4 mandat.

21,17 procent av de röstberättigade medlemmarna röstade i årets val, vilket är 8,87 procentenheter högre än förra året. 

Valresultatet i detalj (PDF)

Valfullmäktige 23 maj

Den 23 maj sammanträder de nyvalda ledamöterna i fullmäktige för första gången. Då kommer de bland annat besluta om ny kårstyrelse och vilka som blir ordförande respektive vice ordförande det kommande läsåret.

Tack för att du röstade!

Här är resultatet i kårvalet 2018

Rösterna för kårvalet 2018 har räknats och vi har ett resultat! Flest röster fick Studentpartiet. Vänsterns Studentförbund blev näst största parti, följt av S-studenter och Allians för kåren. 

Partiernas fördelning i kårfullmäktige:

 1. Studentpartiet: 32,6 procent, 13 mandat.

 2. Vänsterns Studentförbund: 24,1 procent, 10 mandat.

 3. S-Studenter: 22,1 procent, 9 mandat.

 4. Allians för Kåren: 21,2 procent, 9 mandat.

Valresultatet i detalj (PDF)

12,3 procent av de röstberättigade medlemmarna röstade i årets val, vilket är 0,1 procentenheter högre än förra året. 

Valfullmäktige 24 maj

Den 24 maj sammanträder de nyvalda ledamöterna i fullmäktige för första gången. Då kommer de bland annat besluta om ny kårstyrelse och vilka som blir ordförande respektive vice ordförande det kommande läsåret.

Mötet börjar klockan 18:00 i hörsal 7, Södra huset, och är öppet för alla kårmedlemmar. Välkommen förbi!

Nomineringslistor i kårvalet 2018

Här är kårpartiernas nomineringslistor till årets kårval:

Allians för Kåren

1. Olga Anikina
2. Sissela Nordblom
3. Jasmin Jaziri Nouri
4. Tobias Dahlberg
5. Hugo Thorén
6. Lovisa Kronsporre
7. Amanda Bengtsson Jallow
8. Erik Centerlind
9. Erik Pitkäniemi
10. Astrid Wassén
11. Erik Holmberg
12. Anneli Castillo
13. Angela Katumba
14. Douglas Ahlberg
15. Indra Rehbinder
16. Lovisa Lanryd
17. Victor Fernandez
18. Hugo Laigar
19. Johannes Sjölund
20. Marcus Granlund
21. Emelie Johansson
22. Albin Ström

S-studenter

1. Ella Tegsten
2. Anton Jägare
3. Anna Olsson
4. Axel Hjelm
5. Lotten Hammar
6. Maximilian Henriksson
7. Alma Carlsson
8. Nils Bergmark
9. Noor Karim
10. Natalia Grbic
11. Martina Cederlid

 

Studentpartiet

1. Anton B. Hjelm
2. Matilda Kjellqvist Videla
3. Sara Gustafsson
4. Anna Börjesson
5. Adam Snygg
6. Stefanie Tagesson
7. Karl Pettersson
8. Tobias Ahlström
9. Anton Öberg Sysojev
10. Magnus Pierrau
11. Oskar Sundell
12. Mathias Olsson
13. Axel Arntsen
14. Nina Knobloch
15. Sara Emnegard
16. Noomi Lodenius
17. Gustav Stönner
18. Giancarlo Ita Gomero
19. Isabelle Führ
20. Martina Smith
21. Ann-Christine Troberg
22. Erik Haversten

Vänsterns studentförbund

1. Karolina Muren
2. Carl Thernell
3. Saga Åkerman
4. Marcus Löfgren
5. Nora Forsmark
6. Anton Norden
7. Caroline Arvidsson
8. August Flensberg
9. Felicia Frennesson
10. Olof Persson
11. Sofia Iaffa
12. Oscar Westerlund
13. Anna Bergman
14. Marcus Obligado
15. Vesna Bursac
16. Julia Lindblom
17. Clara Strandros Berdén
18. Sebastian Björck
19. Malin Claesson
20. Samuel Seherman
21. Mahmoud Abdalla

Godkända partier för kårvalet 2018 - tillägg

Det har kommit in fem anmälningar till valnämnden om partiregistrering för kårvalet 2018. Valnämnden har beslutat att godkänna fyra av fem anmälningar. Tid och plats för respektive partis nomineringsmöte finns angivet i listan nedan över godkända partier.

Godkända partier

 • Allians för Kåren, 28 februari kl. 17:00 i Klubbrummet, Studentpalatset Odenplan

 • S-studenter, 6 mars kl. 18:00. Tullgårdsgatan 8 i Stockholm

 • Studentpartiet, 27 februari kl. 17:00 i Bakre Kårsalen, Studenthuset, Frescati

 • Vänsterns studentförbund, 5 mars kl. 17:00 i Rosa rummet, Studenthuset Frescati

Ej godkända partier

 • FI Studenter Stockholm

Läs valnämndens kungörelse om godkända partier

Tillägg den 1 mars:

Den 26 februari har Fi Studenter inkommit med besvärsanmälan gentemot valnämndens beslut att inte godkänna partiets registrering i kårvalet 2018. Enligt SUS valordning ska nämnden pröva ärendet inom 3 dagar. 

Valnämnden har prövat ärendet i samband med valnämndens möte den 28 februari och mot bakgrund av det inkomna underlaget beslutat att fortsatt avslå partiets begäran om registrering i kårvalet 2018. 

Frågor i ärendet besvaras av valnämndens ordförande Jessica Liander på valnamnd@sus.su.se 

Resultat för årets kårval 2016

De partier som deltog i kårvalet fick följande procent av rösterna och mandat i fullmäktige:

Vänsterns studentförbund: 20% - 9 mandat

F!-studenter SU: 19,1% - 8 mandat

Studentpartiet: 16,7% - 7 mandat

S-studenter: 14,9% - 6 mandat

Moderata studenter Stockholms universitet: 12,7% - 5 mandat

Borgerlig opposition: 8% - 3 mandat

Liberala studenter: 7,6% - 3 mandat

Eftersom att inget parti fick egen majoritet så kommer en koalition mellan partier att krävas, liknande systemet för den svenska regeringen. Först i början av juni, på kårfullmäktige, kommer vi att få svar på hur partierna kommit överens och hur den nya styrelsen kommer att se ut, med bland annat studentkårens ordförande och vice ordförande.

Av de 12 798 röstberättigade medlemmarna valde 1 166 eller 9,11% att delta i årets kårval.