Nyregistrering av kårförening

I samband med att ni skickar in blanketten nedan behöver ni också skicka in föreningens gällande stadga, samt protokoll från ett demokratiskt möte som visar att förening bildats, stadgan antagits och beslut tagits om att ansöka om status som kårförening. Detta skickas till karforeningar@sus.su.se. Ni kan också skriva dit om ni har frågor eller behöver hjälp med ansökningprocessen.

Mottagen ansökan om nyregistrering av kårförening kommer att handläggas av samordnaren för kårföreningar. Beslut om ansökan tas av kårstyrelsen. 

Nyregistrering av kårförening (Registration of Student Union Association)
Ansökan om status som kårförening (Application for status as a Student Union Association)
Name on association/organization
Abbreviation (If applicable)
Vi kallas helst *
We prefer to be called by our
The Associations purpose
Föreningens kontaktperson *
Föreningens kontaktperson
Contact person fot the Association
Phone number
Personal/P-/T-number
Föreningens address *
Föreningens address
The associations address
Om föreningen inte har en adress kan Studentkårens adress anges: Universitetsvägen 2A, 114 18 Stockholm.
If the Association dose not have an address you can write the Student Union's: Universitetsvägen 2A, 114 18 Stockholm.
Lista fem personer som i föreningen som är medlemmar i SUS innehavande termin
List five people in the Association who are members of SUS this semester
Namn 1 *
Namn 1
Name 1
Personal/P-/T-number
Position in the Association (if applicable)
Namn 2 *
Namn 2
Name 2
Personal/P-/T-number
Position in the Association (if applicable)
Namn 3 *
Namn 3
Name 3
Personal/P-/T-number
Position in the Association (if applicable)
Namn 4 *
Namn 4
Name 4
Personal/P-/T-number
Position in the Association (if applicable)
Namn 5 *
Namn 5
Name 5
Personal/P-/T-number
Position in the Association (if applicable)
*
*
Vi godkänner att våra personuppgifter behandlas av studentkåren för att de ska kunna registrera kårföreningen. *
We hereby agree that the student union can process our personal data in order to register our association.