Nyregistrering av kårförening

I samband med att ni skickar in blanketten nedan behöver ni också skicka in föreningens gällande stadga, samt protokoll från ett demokratiskt möte som visar att förening bildats, stadgan antagits och beslut tagits om att ansöka om status som kårförening. Det är också viktigt att er förening följer kårföreningsreglementet.

Alla handlingar skickas till karforeningar@sus.su.se. Ni kan också skriva dit om ni har frågor eller behöver hjälp med ansökningprocessen.

Mottagen ansökan om nyregistrering av kårförening kommer att handläggas av samordnaren för kårföreningar. Beslut om ansökan tas av kårstyrelsen. 

Nyregistrering av kårförening
Ansökan om status som kårförening
Vi kallas helst *
Föreningens kontaktperson *
Föreningens kontaktperson
Föreningens address *
Föreningens address
Om föreningen inte har en adress kan Studentkårens adress anges: Universitetsvägen 2A, 114 18 Stockholm.
Lista fem personer i föreningen som är medlemmar i SUS innehavande termin
Namn 1 *
Namn 1
Namn 2 *
Namn 2
Namn 3 *
Namn 3
Namn 4 *
Namn 4
Namn 5 *
Namn 5
I bifogat mötesprotokoll förklaras det explicit att föreningen beslutat att söka kårföreningsstatus *
Jag har läst och godkänner villkoren som finns i kårföreningsreglementet *
Vi godkänner att våra personuppgifter behandlas av studentkåren för att de ska kunna registrera kårföreningen. *