Omregistrering av kårförening

 

Omregistrering av kårförening (Re-registration of Student Union Association)
Ansökan om fortsatt status som kårförening (Application for keeping your status as a Student Union Association)
Name on association/organization
Abbreviation (If applicable)
Vi kallas helst *
We prefer to be called by our
Föreningens kontaktperson *
Föreningens kontaktperson
Contact person fot the Association
Phone number
Personal/P-/T-number
Föreningens address *
Föreningens address
The associations address
Om föreningen inte har en adress kan Studentkårens adress anges: Universitetsvägen 2A, 114 18 Stockholm.
If the Association dose not have an address you can write the Student Union's: Universitetsvägen 2A, 114 18 Stockholm.
Lista fem personer som i föreningen som är medlemmar i SUS innehavande termin
List five people in the Association who are members of SUS this semester
Namn 1 *
Namn 1
Name 1
Personal/P-/T-number
Position in the Association (if applicable)
Namn 2 *
Namn 2
Name 2
Personal/P-/T-number
Position in the Association (if applicable)
Namn 3 *
Namn 3
Name 3
Personal/P-/T-number
Position in the Association (if applicable)
Namn 4 *
Namn 4
Name 4
Personal/P-/T-number
Position in the Association (if applicable)
Namn 5 *
Namn 5
Name 5
Personal/P-/T-number
Position in the Association (if applicable)
*
Vi godkänner att våra personuppgifter behandlas av studentkåren för att de ska kunna registrera kårföreningen. *
We hereby agree that the student union can process our personal data in order to register our association.