Omregistrering av kårförening

 För att behålla sin status som kårförening måste omregistrering ske varje år. Detta görs i mars månad genom att fylla i formuläret nedan. Om er förening har verksamhetsår som innebär att ni exempelvis byter kontaktperson under hösten ska omregistrering göras i linje med detta.

Er förening behöver inte omregistrera sig om ni blev registrerade som kårförening efter att den senaste höstterminen börjat.

Har ni frågor, kontakta karforeningar@sus.su.se.

Omregistrering av kårförening
Ansökan om fortsatt status som kårförening
Vi kallas helst *
Föreningens kontaktperson *
Föreningens kontaktperson
Föreningens address *
Föreningens address
Om föreningen inte har en adress kan Studentkårens adress anges: Universitetsvägen 2A, 114 18 Stockholm.
Lista fem personer i föreningen som är medlemmar i SUS innehavande termin
Namn 1 *
Namn 1
Namn 2 *
Namn 2
Namn 3 *
Namn 3
Namn 4 *
Namn 4
Namn 5 *
Namn 5
Jag har läst och godkänner villkoren som finns i kårföreningsreglementet *
Vi godkänner att våra personuppgifter behandlas av studentkåren för att de ska kunna registrera kårföreningen. *