KÅRval

partibidrag

Ett partibidrag kan sökas av godkända kårpartier i samband med kårvalet. Exakt belopp fastställs efter kungörelsen av godkända partier. För kårvalet 2019 uppgår partibidraget till 3000 kr.

  • Maila protokoll från partimöte där det framgår att partiet beslutar om att söka partibidrag till valnamnd@sus.su.se i samband med ansökan.

Beslut om utbetalning fattas av valnämndens ordförande. Ni får besked via mejl när ansökan behandlats.

Uppgifter för utbetalning
Kontoinnehavarens uppgifter
Namn *
Namn
Intygande *
Jag intygar att jag har mailat alla nödvändiga dokument till valnämnden på valnamnd@sus.su.se i samband med att detta formulär skickas in. Jag är införstådd med att saknade dokument innebär att ansökan inte blir godkänd.
Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas av studentkåren för att de ska kunna administrera partibidraget. *