Centrala studeranderådet (CSR)

Centrala studeranderådet (CSR) ska fungera som diskussions- och informationsforum, där studenter och doktorander samt Stockholms universitets studentkår ska ha möjlighet att utbyta erfarenheter och gemensamt forma en studentröst vid Stockholms universitet. Studeranderådet kan även fungera som en remissinstans för Stockholms universitets studentkår i viktiga frågor.

Möte om digital arbetsmiljö

Den 7 november klockan 16-18 är det dags för CSR:s första möte. Mötet hålls i Kårsalen, Studenthuset och alla studenter och doktorander vid Stockholms universitet är välkomna att delta!

På mötet kommer stadgarna för CSR att faställas. På mötet kommer det också hållas:

  • en presentation av studentkårens arbete med IT-frågor för att förbättra studenternas digitala arbetsmiljö.

  • en paneldiskussion med IT-avdelningen och institutionerna kring studenters digitala arbetsmiljö

  • en diskussion om hur den nya läroplattformen Athena bör utformas.

Facebookevent för CSR-mötet

Kontakt

Har du frågor om CSR? Välkommen att kontakta studentinflytande@sus.su.se

PHD STUDENT COUNCIL OF THE DEPARTMENT OF ENGLISH

The department of English PhD student council gathers PhD students from the whole department. They elect representatives for both the department board and the faculty council.

Contact person: Maria Zirra | doktorand@english.su.se

Treasurer: Alice Sundman

 

The PhD Councils representatives

Department board: Sanja Nivesjö

Faculty council: Sondos Qutait

Historiska INSTITUTIONens studentråd

Historiska institutionens studentråd samlar studenter från hela Historiska institutionen, och väljer representanter till institutionsstyrelsen och andra arbetsgrupper samt till Humanistiska fakultetsrådet. Genom studentrådet ges studenterna på institutionens kurser och program möjlighet att påverka sin utbildning, kurslitteratur, studiemiljö, och genom förslag och idéer förbättra situationen för studenterna. Studentrådet har möten en gång i månaden. Mejla rådet om du vill veta mer!

Tidigare protokoll finns på Historiska institutionens hemsida.

Kontakt: studentradet@historia.su.se

 

Ordförande: Alexander Åhman Hald

Kassör: Gustaf Nyberg

Sekreterare: Gustaf Nyberg

 

Jämlikhetsombud: Gustaf Nyberg

Studiemiljöombud: Jesper Klausen

 

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Jesper Klausen

Institutionsstyrelsen: Alexander Åhman Hald

Humanistiska fakultetsrådet: Henrik Arnstad

EnGlish Department Student Council

Bluebeard’s Council är Engelska institutionens studentråd som samlar studenter från hela institutionen, och väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet.

Kontakt: studentcouncil.engdept@gmail.com

Facebook: "The-English-Department-Student-Council"

Medlemmar: Nikki Torres M, Sofia Fransson, Sterling Benjamin, Tone Bugge, Gloria, Astrid Isaac, Måns Lundström

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Vakant pga. prefektstyre

Humanistiska fakultetsrådet: Vakant

Latinamerikainstitutets studentråd (LAiS)

Latinamerikainstitutets studentråd är verksamt på institutionen för romanska och klassiska språk, och samlar studenter i latinamerikastudier. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet, samt Latinamerikainstitutets styrelse.

I nuläget behövs det studenter för att starta upp studentrådet på nytt. Detta är både en viktig och spännande verksamhet, som ger insyn i universitetets arbete med utvecklingen av utbildningen, en god social gemenskap, samt meriter för framtida arbeten inom föreningsliv. Vid intresse, hör av er till studiebevakare.humfak@sus.su.se

Ämnesrådet - Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Studentrådet vid institutionen för arkeologi och antikens kultur samlar studenter från hela institutionen, och väljer representanter både till institutionsstyrelsen och till fakultetsrådet, samt till institutionens lokala arbetsgrupp för lika villkor och studiemiljö.

I nuläget behövs det studenter för att starta upp studentrådet på nytt. Detta är både en viktig och spännande verksamhet, som ger insyn i universitetets arbete med utvecklingen av utbildningen, en god social gemenskap, samt meriter för framtida arbeten inom föreningsliv. Vid intresse, hör av er till studiebevakare.humfak@sus.su.se

Fashion student council

The Fashion Student Council is located in the Department of Media Studies, and collects students from the section for fashion studies. The council chooses representatives to the board of the Department of Media Studies, the Board of the Center for Fashion Studies, and for the faculty council at the faculty of humanities.

Contact: swedishfasionstudentcouncil@gmail.com

Facebook: "Fashion students at Stockholm University"

 

Chairperson: Eanna Morrison Barrs

Secretary:

Treasurer: Nora Veerman

 

Equal Opportunities Officer: 

 

Representative to the board of the department: Hilma Persson

Representative to the board of the center for Fashion Studies: Hilma Persson

Social Events: Flora Ferrara

Social Events: Sofia Mahonen

Academic Events: Jip Mulder

Graphic Design: Judith Beyer

Communications: Yinka Lawson

Member: Daria Romanova

JMK och Filmvetenskapens studentråd

Studentrådet ligger under institutionen för mediestudier, och samlar studenter från journalistik, media-/kommunikationsstudier samt filmvetenskap. Rådet väljer representanter till institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet.

Kontakt: studentrad.jmk@gmail.com

 

Ordförande: Johan Forsberg

Sekreterare: Fanny Luna

Kassör: Andrea Kosoderc

 

Jämlikhetsombud: Eric Cagenius

Studiemiljöombud: Laura Nordström

 

Institutionsstyrelsen: Johan Forsberg

Institutionsstyrelsen: Andrea Kosoderc

Fakultetsrådet: Andrea Kosoderc

Studentrådet SIKE (Institutionen för kultur och estetik)

Studentrådet för Institutionen för kultur och estetik, och samlar studenter från hela instiutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontakt: studentrad.ike@gmail.com

Facebook: “Studentrådet vid Institutionen för kultur och estetik - SIKE”

Ordförande: Joel Bjelkeborn

Vice ordförande: Marcus Rombo

Sekreterare: Marcus Rombo

Kassör: Eddie Gustafsson

Jämlikhetsombud: Eddie Gustafsson

Studiemiljöombud: Joel Bjelkeborn

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Joel Bjelkeborn

Humanistiska fakultetsrådet: Tony Westling

Studentrådet SAMT (Asien-, mellanöstern- och turkietstudier)

Studentrådet SAMT är verksamt på institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier, och samlar studenter från hela institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet.

Kontakt: kontakt.samt@gmail.com

Facebook: "Studentrådet SAMT"

Instagram: "Studentrådet SAMT"

 

Ordförande: Anahita Vazvan

Vice ordförande: Sami Hindi

Kassör: Sai Tan

Eventplaner: Zeinab Faleh

Eventplaner: Magdolin El Nabaoui

Fotograf: Cessan Sotnos

Jämlikhetsombud: Vakant

Studiemiljöombud: Alexander Norrgrann

 

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Sai Tan

Institutionsstyrelsen: Sami Hindi

Humanistiska fakultetsrådet: Sami Hindi

Studentrådet ERG (Etnologi, religionshistoria och Genusvetenskap)

Studentrådet ERG är verksamt vid institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, och samlar studenter från hela institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet.

Kontakt: erg.student@gmail.com

Facebook: "Studentrådet ERG"

 

Ordförande: Sabina Axelsson

Vice ordförande: Sara Lundmark

Kassör: Stefanie Antonilli

Sekreterare: Charlie Lindell

 

Jämlikhetsombud: Charlie Lindell

Studiemiljöombud: Carolina Mis

 

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Sabina Axelsson (ordinarie)

Institutionsstyrelsen: Sara Lundmark (suppleant)

Humanistiska fakultetsrådet: Leili Mänder 

Astronomy PhD Council - AstroCouncil

The AstroCouncil is active at the Department of Astronomy. The council nominates representatives for the department board and take part in different work groups at the department.

Contact person: Alexander Pietrow | alex.pietrow@astro.su.se

Treasurer: Armin Rasekh

 

The PhD Councils representatives

Department board: Anders Nyholm, Katia Migotto

The Science Faculty Council (NFR): Per Calissendorff

Equality Representative: Maria Cavallius

Study environment representative: Rubén Asencio Torres

PhD Council Sociology Department

We represent and monitor students´ interests at the department level, at faculty level and at university level. We have meetings twice each semester, and alternate between the department and the institutes for our meetings.

The Doctoral Student Council also organizes activities for doctoral students, such as pubs and lunches. As a doctoral student at the Department of Sociology you can access our page on Mondo, where you will find more information including our activity reports and meeting minutes.

As a doctoral student, you are always welcome to contact us if there is anything you need help with! The email address of the Doctoral Student Council is: Doktorandradet-at-sociology.su.se@lists.su.se

 

Kontaktperson: Maria Forslund  | maria.forslund@sofi.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Serena Coppolino Perfumi | serena.perfumi@sociology.su.se

Fakultetsrådsrepresentant: Weiqian Xia  | weiqian.xia@sociology.su.se

Biologiska ämnesrådet (BÄR)

OM BIOLOGISKA STUDENTRÅDET (BÄR)

Biologiska ämnesrådet, BÄR, är studentrådet för dig som studerar biologi på kandidat- och masternivå vid Stockholms universitet. BÄR arbetar för att du ska trivas med din utbildning och studiemiljö genom att rådet företräder biologistudenternas intressen gentemot universitetet. På rådets möten diskuteras alltifrån undervisning, arbetsmiljö, jämlikhetsfrågor och annat som är aktuellt på biologisektionen. BÄR utser också studentrepresentanter till BIG:s styrelse och kan nominera kandidater till de flesta av naturvetenskapliga fakultetens styrelser. 

BÄR har under de senaste åren varit med och påverkat frågor som att...

  • bibehålla magisterexamen inom biologi

  • kursutvärderingarna är offentliga samt tillämpas för att förändra kurser till det bättre

  • kurslokalerna är fräscha och att problem åtgärdas snarast

BÄR har möjlighet att utse studentrepresentanter till följande organ och nätverk vid Stockholms Universitet:

Institutionsstyrelsen vid BIG (IS)
Lokala råd och beredningar på BIG
Naturvetenskapliga fakultetsrådet (NFR)
Studentkårens studiemiljö- och jämlikhetsnätverk

Genom NFR kan rådet nominera kandidater till många av fakultetens beredande och beslutande organ. Listan över representationsposter hittar du på Naturvetenskapliga fakultetsrådets sida.

Gå med i BÄR! Vi välkomnar alltid nya deltagare och vi värderar alla insatser!

Skicka mail till biologiskaamnesradet.su@gmail.com

Spana in rådets Facebooksida: BÄR - Biologiska Ämnesrådet vid stockholms universitet! Där hittar du rådets stadgar och protokoll från våra möten.

Ordförande: Fabian Bergland
Vice ordförande: Frida Hildebrandt
Kassör: Axel Börjesson
NFR-representant: Martin Säflund

Protokoll

2018-09-06

2018-05-16

Doktorandrådet vid Institutionen för språkdidaktik (DR ISD)

Doktorandrådet vid Institutionen för språkdidaktik bevakar och driver frågor som rör doktorandernas arbetsvillkor och psykosociala miljö.

Kontaktperson: Maria Nilsson  | maria.nilsson@isd.su.se

Kassör: Björn Kindenberg  | bjorn.kindenberg@isd.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Sophia Gasson  | sophia.gasson@isd.su.se

 

Filosofiska studentrådet (FSR)

Filosofiska studentrådet är verksamt vid Filosofiska institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet.

Kontakt: filosofiskasr@gmail.com

Facebook: "Filosofiska studentrådet @ SU"

 

Ordförande: Gustav Alexandrie

Kassör: Michael Fernlund

 

Jämlikhetsombud: Anton Gumaelius

Studiemiljöombud: Kåre Hedebrant

 

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen, praktisk filosofi: Michael Fernlund

Institutionsstyrelsen, teoretisk filosofi: Kåre Hedebrant

Humanistiska fakultetsrådet: Kåre Hedebrant

Doktorandrådet vid Institutionen för mediestudier

Rådet är verksamt vid Institutionen för mediestudier och inbegriper enheterna för Filmvetenskap, Journalistik, medier och kommunikation (JMK) samt Modevetenskap. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Olivia Eriksson | olivia.eriksson@ims.su.se

Kassör: Linn Lönroth | linn.lonroth@ims.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Erika Theissen Walukiewicz | erika.walukiewicz@ims.su.se

Fakultetsråd: Jacob Sommer | jacob.sommer@ims.su.se

Studiemiljöombud: Mats Carlsson | mats.carlsson@ims.su.se