PhD Council Department of Analytical Chemistry and Environmental Science (ACES)

PhD council of ACES elects representatives to the department board and the science faculty council.

Kontaktperson: Johannes West | johannes.west@aces.su.se

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse:

Zandra Gerdes I zandra.gerdes@aces.su.se

Emelie Graham I emelie.graham@aces.su.se

Fakultetsrådet:

Malte Posselt I malte.posselt@aces.su.se

Specialpedagogiska institutionens doktorandråd

Doktorandrådet är verksamt vid Specialpedagogiska institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Samhällsvetenskapliga fakultetsrådet.

Kontaktperson: Karin Edlund | karin.edlund@specped.su.se

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Malin Lönnerblad | malin.lonnerblad@specped.su.se

Jämlikhetsombud: Maria Gladh

Studiemiljöombud: Maria Gladh

Representant i fakultetsrådet: Karin Edlund

IPD Studentråd

Påverka din utbildning och förbättra din studietid!

Är du student vid Institutionen för Pedagogik och Didaktik? Då har du hittat rätt! För här kan du engagera dig och påverka din utbildning!

Studentrådet IPD är rådet för dig som vill förbättra din utbildning och ha en bättre studietid!

Du som student har rätt till ett studentinflytande över din utbildning. Ett sätt att påverka din utbildning är genom studentrådet. Syftet med studentrådet är att ta tillvara på vad studenterna vill med sin utbildning. Det kan handla om hur kurserna utformas, hur examinationer genomförs, vilka typer av föreläsare vi vill ha eller om det är någon litteratur som vi önskar ha med i kurserna eller som vi önskar att ta bort.

Har du frågor eller vill du engagera dig i Studentrådet? Kul! Använd formuläret nedan för att kontakta studentrådet!

Logga.PNG

Ämneslärare Språk Studentråd ÄSS

Utbildar du dig till Ämneslärare med inriktning mot språk? Då har du hittat rätt!

ÄSS är studentrådet för dig som vill påverka och förbättra din utbildning!

Du som student har rätt till ett studentinflytande över din utbildning. Ett sätt att påverka din utbildning är genom studentrådet. Syftet med studentrådet är att ta tillvara på vad studenterna vill med sin utbildning. Det kan handla om hur kurserna utformas, hur examinationer genomförs, vilka typer av föreläsare vi vill ha eller om det är någon litteratur som vi önskar ha med i kurserna eller som vi önskar att ta bort.

Vill du engagera dig i rådet?
Har du en synpunkt du vill framföra?
Vill du ställa en fråga eller har du funderingar?

Skicka ett meddelande till ÄSS genom att fylla i formuläret nedan!

ÄSS logga.PNG

Studentrådet F-3

Studentrådet F-3 finns här för dig som läser Grundlärarutbildning inriktning F-3!

Du som student har rätt till ett studentinflytande över din utbildning. Ett sätt att påverka din utbildning är genom studentrådet. Syftet med studentrådet är att ta tillvara på vad studenterna vill med sin utbildning. Det kan handla om hur kurserna utformas, hur examinationer genomförs, vilka typer av föreläsare vi vill ha eller om det är någon litteratur som vi önskar ha med i kurserna eller som vi önskar att ta bort.

Vill du skicka ett meddelande till studentrådet? Har du frågor och funderingar? Använd formuläret nedan!

Specialpedagogiska Studentrådet SPS

Påverka din utbildning och förbättra din studietid!

Du som läser en utbildning vid Specialpedagogiska institionen kan via denna sida skicka in meddelanden till Specialpedagogiska studentrådet, SPS.

Är du missnöjd med din kurslitteratur? Tycker du att din studiemiljö är stressig? Vill du förbättra din utbildning?

Specialapedagogiska Studentrådet är ett digitalt råd för er studenter vid Specialpedagogiska institutonen för att kunna få inflytande över er utbildning.

Nedan finner du ett formulär du kan använda för att skicka in information eller synpunkter som du vill förmedla! Använd gärna även formuläret om du har frågor eller funderingar!

Använd formuläret nedan! (Glöm inte att ange din epost om du vill få återkoppling!)

Om du önskar få återkoppling på ditt meddelande, var god lämna din epostadress i meddelandet.

Centrala studeranderådet (CSR)

Centrala studeranderådet (CSR) ska fungera som diskussions- och informationsforum, där studenter och doktorander samt Stockholms universitets studentkår ska ha möjlighet att utbyta erfarenheter och gemensamt forma en studentröst vid Stockholms universitet. Studeranderådet kan även fungera som en remissinstans för Stockholms universitets studentkår i viktiga frågor.

Möte om digital arbetsmiljö

Den 7 november klockan 16-18 är det dags för CSR:s första möte. Mötet hålls i Kårsalen, Studenthuset och alla studenter och doktorander vid Stockholms universitet är välkomna att delta!

På mötet kommer stadgarna för CSR att faställas. På mötet kommer det också hållas:

  • en presentation av studentkårens arbete med IT-frågor för att förbättra studenternas digitala arbetsmiljö.

  • en paneldiskussion med IT-avdelningen och institutionerna kring studenters digitala arbetsmiljö

  • en diskussion om hur den nya läroplattformen Athena bör utformas.

Facebookevent för CSR-mötet

Kontakt

Har du frågor om CSR? Välkommen att kontakta studentinflytande@sus.su.se

PHD STUDENT COUNCIL OF THE DEPARTMENT OF ENGLISH

The department of English PhD student council gathers PhD students from the whole department. They elect representatives for both the department board and the faculty council.

Contact person: Maria Zirra | doktorand@english.su.se

Treasurer: Alice Sundman

 

The PhD Councils representatives

Department board: Sanja Nivesjö

Faculty council: Sondos Qutait

Historiska INSTITUTIONens studentråd

Historiska institutionens studentråd samlar studenter från hela Historiska institutionen, och väljer representanter till institutionsstyrelsen och andra arbetsgrupper samt till Humanistiska fakultetsrådet. Genom studentrådet ges studenterna på institutionens kurser och program möjlighet att påverka sin utbildning, kurslitteratur, studiemiljö, och genom förslag och idéer förbättra situationen för studenterna. Studentrådet har möten en gång i månaden. Mejla rådet om du vill veta mer!

Tidigare protokoll finns på Historiska institutionens hemsida.

Kontakt: studentradet@historia.su.se

 

Ordförande: Jesper Klausen

Vice ordförande: Alexander Åhman Hald

Kassör: Gustaf Nyberg

Sekreterare: Gustaf Nyberg

 

Jämlikhetsombud och studiemiljöombud: Josefin Knave

 

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Jesper Klausen

Institutionsstyrelsen: Alexander Åhman Hald

Humanistiska fakultetsrådet: Henrik Arnstad

EnGlish Department Student Council (SCED)

Bluebeard’s Council är Engelska institutionens studentråd som samlar studenter från hela institutionen, och väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet.

Kontakt: studentcouncil.engdept@gmail.com

Facebook: "The-English-Department-Student-Council"

Medlemmar: Nikki Torres M, Sofia Fransson, Sterling Benjamin, Tone Bugge, Gloria, Astrid Isaac, Måns Lundström

Jämlikhetsombud: Vakant

Studiemiljöombud: Sofia Fransson

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Nykhita Torres Mondaca och Sofia Fransson

Humanistiska fakultetsrådet: Vakant

Latinamerikainstitutet samt romanska och klassisak studentrådet (LAiS)

Latinamerikainstitutets studentråd är verksamt på institutionen för romanska och klassiska språk, och samlar studenter i latinamerikastudier. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet, samt Latinamerikainstitutets styrelse.

Kontakt: laistudentcouncil@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/LAIStudent/

 

Ordförande: Kelly Matias dos Santos

Kassör: José Guilherme Lopes

 

Jämlikhetsombud: Vakant

Studiemiljöombud: Vakant

 

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Jessica Anderson (ordinarie)

Institutionsstyrelsen: Kelly Matias dos Santos

Fakultetsrådet: Jessica Anderson

Ämnesrådet - Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Studentrådet vid institutionen för arkeologi och antikens kultur samlar studenter från hela institutionen, och väljer representanter både till institutionsstyrelsen och till fakultetsrådet, samt till institutionens lokala arbetsgrupp för lika villkor och studiemiljö.

Kontakt: ark.su.studentrad@gmail.com

Facebook: "ÄRA - Ämnesrådet är studentrådet vid institutionen för Arkeologi och Antikens kultur."

Ordförande: Kerstin Calleberg

Vice ordförande: Linda Sundström

Kassör: Emmelie Westerlind

Sekreterare: Mikael Heljeback

Jämlikhetsombud: Elisabeth Ericson

Studiemiljöombud: Kerstin Calleberg

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Fredrik Jansson (ordinarie)

Institutionsstyrelsen: Roger Gripengren (suppleant)

Humanistiska fakultetsrådet: Kerstin Calleberg

Fashion student council

The Fashion Student Council is located in the Department of Media Studies, and collects students from the section for fashion studies. The council chooses representatives to the board of the Department of Media Studies, the Board of the Center for Fashion Studies, and for the faculty council at the faculty of humanities.

Contact: swedishfasionstudentcouncil@gmail.com

Facebook: "Fashion students at Stockholm University"

 

Chairperson: Eanna Morrison Barrs

Secretary:

Treasurer: Jip Mulder

Equal Opportunities Officer: 

 

Representative to the board of the department: Hilma Persson

Representative to the board of the center for Fashion Studies: Hilma Persson

Events: Flora Ferrara and Sofia Mähönen

Communications: Judith Beyer

JMK och Filmvetenskapens studentråd

Studentrådet ligger under institutionen för mediestudier, och samlar studenter från journalistik, media-/kommunikationsstudier samt filmvetenskap. Rådet väljer representanter till institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet.

Kontakt: studentrad.jmk@gmail.com

 

Ordförande: Johan Forsberg

Sekreterare: Fanny Luna

Kassör: Andrea Kosoderc

 

Jämlikhetsombud: Eric Cagenius

Studiemiljöombud: Laura Nordström

 

Institutionsstyrelsen: Johan Forsberg

Institutionsstyrelsen: Andrea Kosoderc

Fakultetsrådet: Andrea Kosoderc

Studentrådet SIKE (Institutionen för kultur och estetik)

Studentrådet för Institutionen för kultur och estetik, och samlar studenter från hela instiutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontakt: studentrad.ike@gmail.com

Facebook: “Studentrådet vid Institutionen för kultur och estetik - SIKE”

Ordförande: Joel Bjelkeborn

Vice ordförande: Marcus Rombo

Sekreterare: Marcus Rombo

Kassör: Eddie Gustafsson

Jämlikhetsombud: Eddie Gustafsson

Studiemiljöombud: Joel Bjelkeborn

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Joel Bjelkeborn

Humanistiska fakultetsrådet: Tony Westling

Studentrådet SAMT (Asien-, mellanöstern- och turkietstudier)

Studentrådet SAMT är verksamt på institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier, och samlar studenter från hela institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet.

Kontakt: kontakt.samt@gmail.com

Facebook: "Studentrådet SAMT"

Instagram: "Studentrådet SAMT"

 

Ordförande: Sami Hindi

Vice ordförande: Vakant

Kassör: Cessan Sotnos

Eventplaner: Vakant

Eventplaner: Vakant

Fotograf: Cessan Sotnos

Jämlikhetsombud: Nora Janson

Studiemiljöombud: Alexander Norrgrann

 

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Alexander Norrgrann

Institutionsstyrelsen: Sami Hindi

Humanistiska fakultetsrådet: Sami Hindi