Studentrådet SAMT (Asien-, mellanöstern- och turkietstudier)

Studentrådet SAMT är verksamt på institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier, och samlar studenter från hela institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet.

Kontakt: kontakt.samt@gmail.com

Facebook: "Studentrådet SAMT"

Instagram: "Studentrådet SAMT"

 

Ordförande: Anahita Vazvan

Vice ordförande: Sami Hindi

Kassör: Sai Tan

Eventplaner: Zeinab Faleh

Eventplaner: Magdolin El Nabaoui

Fotograf: Cessan Sotnos

Jämlikhetsombud: Vakant

Studiemiljöombud: Alexander Norrgrann

 

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Sai Tan

Institutionsstyrelsen: Sami Hindi

Humanistiska fakultetsrådet: Sami Hindi

Astronomy PhD Council - AstroCouncil

The AstroCouncil is active at the Department of Astronomy. The council nominates representatives for the department board and take part in different work groups at the department.

Contact person: Alexander Pietrow | alex.pietrow@astro.su.se

Treasurer: Armin Rasekh

 

The PhD Councils representatives

Department board: Anders Nyholm, Katia Migotto

The Science Faculty Council (NFR): Per Calissendorff

Equality Representative: Maria Cavallius

Study environment representative: Rubén Asencio Torres

PhD Council Sociology Department

We represent and monitor students´ interests at the department level, at faculty level and at university level. We have meetings twice each semester, and alternate between the department and the institutes for our meetings.

The Doctoral Student Council also organizes activities for doctoral students, such as pubs and lunches. As a doctoral student at the Department of Sociology you can access our page on Mondo, where you will find more information including our activity reports and meeting minutes.

As a doctoral student, you are always welcome to contact us if there is anything you need help with! The email address of the Doctoral Student Council is: Doktorandradet-at-sociology.su.se@lists.su.se

 

Kontaktperson: Maria Forslund  | maria.forslund@sofi.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Serena Coppolino Perfumi | serena.perfumi@sociology.su.se

Fakultetsrådsrepresentant: Weiqian Xia  | weiqian.xia@sociology.su.se

Biologiska ämnesrådet (BÄR)

OM BIOLOGISKA STUDENTRÅDET (BÄR)

Biologiska ämnesrådet, BÄR, är studentrådet för dig som studerar biologi på kandidat- och masternivå vid Stockholms universitet. BÄR arbetar för att du ska trivas med din utbildning och studiemiljö genom att rådet företräder biologistudenternas intressen gentemot universitetet. På rådets möten diskuteras alltifrån undervisning, arbetsmiljö, jämlikhetsfrågor och annat som är aktuellt på biologisektionen. BÄR utser också studentrepresentanter till BIG:s styrelse och kan nominera kandidater till de flesta av naturvetenskapliga fakultetens styrelser. 

BÄR har under de senaste åren varit med och påverkat frågor som att...

 • bibehålla magisterexamen inom biologi

 • kursutvärderingarna är offentliga samt tillämpas för att förändra kurser till det bättre

 • kurslokalerna är fräscha och att problem åtgärdas snarast

BÄR har möjlighet att utse studentrepresentanter till följande organ och nätverk vid Stockholms Universitet:

Institutionsstyrelsen vid BIG (IS)
Lokala råd och beredningar på BIG
Naturvetenskapliga fakultetsrådet (NFR)
Studentkårens jämlikhetsnätverk
Studentkårens studiemiljönätverk

Genom NFR kan rådet nominera kandidater till många av fakultetens beredande och beslutande organ. Listan över representationsposter hittar du på Naturvetenskapliga fakultetsrådets sida.

Gå med i BÄR! Vi välkomnar alltid nya deltagare och vi värderar alla insatser!

Spana in rådets Facebooksida: BÄR - Biologiska Ämnesrådet vid stockholms universitet! Där hittar rådets stadgar och protokoll från våra möten.

Ordförande: Fabian Bergland
Vice ordförande: Frida Hildebrandt
Kassör: Axel Börjesson
NFR-representant: Martin Säflund

Protokoll

2018-09-06

2018-05-16

Doktorandrådet vid Institutionen för språkdidaktik (DR ISD)

Doktorandrådet vid Institutionen för språkdidaktik bevakar och driver frågor som rör doktorandernas arbetsvillkor och psykosociala miljö.

Kontaktperson: Maria Nilsson  | maria.nilsson@isd.su.se

Kassör: Björn Kindenberg  | bjorn.kindenberg@isd.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Sophia Gasson  | sophia.gasson@isd.su.se

 

Filosofiska studentrådet (FSR)

Filosofiska studentrådet är verksamt vid Filosofiska institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet.

Kontakt: filosofiskasr@gmail.com

Facebook: "Filosofiska studentrådet @ SU"

 

Ordförande: Gustav Alexandrie

Kassör: Michael Fernlund

 

Jämlikhetsombud: Anton Gumaelius

Studiemiljöombud: Kåre Hedebrant

 

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen, praktisk filosofi: Michael Fernlund

Institutionsstyrelsen, teoretisk filosofi: Kåre Hedebrant

Humanistiska fakultetsrådet: Kåre Hedebrant

Studentrådet StIL (Idéhistoria och litteraturvetenskap)

Studentrådet för idéhistoria och litteraturvetenskap (StIL) är verksamt på institutionen för kultur och estetik, och samlar studenter från litteraturvetenskapen och från idéhistorian. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontakt: littide.studentrad@gmail.com

Facebook: "Studenter i litteraturvetenskap och idéhistoria - Stockholms universitet"

Studentrådet för idéhistoria och litteraturvetenskap samlar studenter från IKE, och väljer representater till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet.

I nuläget behövs det studenter för att starta upp studentrådet på nytt. Detta är både ett viktigt och spännande arbete, som ger insyn i universitetets arbete med utvecklingen av utbildningen, en god social gemenskap, samt meriter för framtida arbeten inom föreningsliv. Vid intresse, hör av er till studiebevakare.humfak@sus.su.se

Doktorandrådet vid Institutionen för mediestudier

Rådet är verksamt vid Institutionen för mediestudier och inbegriper enheterna för Filmvetenskap, Journalistik, medier och kommunikation (JMK) samt Modevetenskap. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Olivia Eriksson | olivia.eriksson@ims.su.se

Kassör: Linn Lönroth | linn.lonroth@ims.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Erika Theissen Walukiewicz | erika.walukiewicz@ims.su.se

Fakultetsråd: Jacob Sommer | jacob.sommer@ims.su.se

Studiemiljöombud: Mats Carlsson | mats.carlsson@ims.su.se

Material- och miljökemi doktorandrådet (MMK)

Rådet är verksamt vid Institutionen för material- och miljökemi. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Paulo Barros | paulo.barros@mmk.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Viktor Bengtsson | viktor.bengtsson@mmk.su.se

                                  Paulo Barros | paulo.barros@mmk.su.se

Fysikums ämnesråd (FÄR)

Fysikums ämnesråd består av studenter vid Fysikum som vill vara med och påverka sin utbildning och se till att den blir ännu bättre. Vi bevakar och deltar i institutionens arbete så att studenternas intressen inte blir förbisedda. Vi ska fungera som en länk mellan studenterna och dem som bestämmer. Representanter från ämnesrådet finns i bland annat Fysikums styrelse.

protokoll

2018-09-18

2018-04-11

2018-01-19

2017-12-07

Vad kan ämnesrådet göra för dig?

Några anledningar till att vända sig till ämnesrådet kan vara att man

 • vill engagera sig mer i sin utbildning

 • är intresserad av hur institutionsarbetet fungerar

 • vill ha kontakt med äldre studenter

 • vill hålla sig uppdaterad om vad som händer på institutionen

 • har en idé som skulle kunna göra utbildningen bättre

 • vill ha en trevligare studiemiljö

 • får problem med en lärare eller en kurs som man behöver hjälp att lösa

 • bara är lite nyfiken.

Alla orsaker fungerar. Det är bara att dyka upp!

Förbättringar som ämnesrådet varit med om att genomföra är bland annat införandet av kursforum på Fysikum, omarbetningen av de stora kurserna Experimentella metoder och Kvantfysik. På vårt initiativ startades också Fysikums nyhetsbrev för att information lättare skulle nå ut till studenter och anställda.

En trevlig bieffekt av att vara engagerad i ett ämnesråd är att man lär känna äldre studenter och blir bekant med många lärare och administrativ personal. När man senare i sin utbildning ska välja kurser och exjobb är det mycket lättare att fatta bra beslut om man kan rådfråga gamla studenter och vet vem som är vem på institutionen. Sist men inte minst är det alltid en bra merit att ha engagerat sig för studentinflytande.

Vad kan du göra för ämnesrådet?

Kom till våra möten med förslag, idéer, klagomål, kommentarer och synpunkter! Vi har trevligt och det finns alltid fika.

Nästa nivå av engagemang är att vara studentrepresentant i någon av Fysikums många grupper och kommittéer. Rent praktiskt innebär det att man går på möten och gör sitt bästa för att se till att studenternas intressen blir tillgodosedda. Sedan rapporterar man vad som hände på nästa ämnesrådsmöte. Det tar inte särskilt mycket tid i anspråk, och det är en intressant upplevelse att se hur institutionsarbetet fungerar.

Våra möten

Vi träffas vanligtvis mellan fyra och sju gånger per termin. Alla studenter vid Stockholms universitet som läser kurser på Fysikum är välkomna på våra möten.

Kontakta oss

Lättaste sättet att kontakta oss är antingen att komma våra möten eller skicka ett meddelande till vår ordförande Patrik Tengnér: patrik.tengner@gmail.com. Det går också att mejla till studentradet@fysik.su.se eller att gå med i rådets öppna Facebookgrupp FÄRS - Fysikums ämnesråd för studenter

Studentkåren

Studentråden samarbetar med Stockholms universitets studentkår. Dokumenten som reglerar vår verksamhet är följande:

Den närmaste instansen över oss är Naturvetenskapliga fakultetsrådet. Där finns representanter från kåren, studentråden och doktorandråden.

FÄR:s styrelse

Formellt sett är samtliga studenter på Fysikum medlemmar i FÄR. Vissa är dock mer aktiva än andra; dessa sitter ofta med i styrelsen.

Nuvarande styrelse
Patrik Tengnér (Ordförande)
Linn Fredriksson (Vice ordförande)
Anders Törnblom
Joakim Flinckman

REPRESENTANTER

Vi har representanter i många kommittéer och grupper på Fysikum. Det är genom dessa som FÄR främst kan påverka institutionen. Representanter väljs på ämnesrådets möten under årets gång.

Fysikums styrelse

Styrelsen (FS) är det enda beslutsfattande organet på institutionen. Här fattas beslut om institutionens budget, anställning av doktorander och arbete mot universitet i stort. I praktiken är dock mycket av arbetet förlagt på olika kommittéer. FÄR har två ordinarie poster i FS och två suppleantposter.

Ordinarie: Patrik Tengnér
Ordinarie: Linn Fredriksson
Suppleant: Anders Törnblom
Suppleant: Joakim Flinckman

Grundutbildningskommittén

På GUK tas alla frågor som rör grundutbildningen upp. Exempel är hur kursvärderingar ska göras, nya kurser, organiseringen av masterprogrammen eller vilken kurslitteratur som ska användas i en kurs. FÄR har fem ordinarie poster plus fem suppleanter.

Ordinarie: Anders Törnblom
Ordinarie: Joakim Flinckman
Ordinarie: Patrik Tengnér
Ordinarie: Linn Fredriksson
Ordinarie: Vakant
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant

Kommittén för lika villkor

Kommittén för lika villkor leder institutionens jämställdhetsarbete. Kommittén arbetar med jämställdhetsplanen och handlingsplanen vid trakasserier, ser till att den följs och anordnar t.ex. föreläsningar på temat genus. FÄR har två ordinarie poster, som också agerar som studenternas jämställdhetsombud, samt två suppleanter.

Ordinarie: Linn Fredriksson (Studenternas Jämställdhetsombud)
Ordinarie: Joakim Flinckman (Studenternas Jämställdhetsombud)
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant

Naturvetenskapliga Fakultetsrådet (NFR)

I NFR samlas representanter för naturvetenskapliga fakultetens student- och doktorandråd för att diskutera fakultetsövergripande frågor. 

Ordinarie: Patrik Tengnér
Suppleant: Vakant

PR-kommittén

I PR-kommittén diskuteras hur Fysikum visar upp sig gentemot allmänheten. Bland annat planeras och genomförs olika evenemang och aktiviteter inom och utanför Fysikum men också hur Fysikum ska kommunicera vetenskap och forskning till allmänheten.

Ordinarie: Patrik Tengnér
Suppleant: Vakant

Arbetsmiljökommittén

Arbetsmiljökommittén arbetar för att förbättra/upprätthålla ett tryggt och säkert arbetsklimat i kontor, laboratorier samt Albanovas offentliga utrymmen. Detta görs i avseende för fysisk och psykisk hälsa och kommittén kan därför komma att samarbeta med kommittén för lika villkor i vissa frågor. FÄR har en ordinarie post, som agerar som studenternas arbetsmiljöombud, samt en suppleantpost.    

Ordinarie: Anders Törnblom (Studenternas Arbetsmiljöombud)
Suppleant: Vakant

 

Kemiska ämnesrådet (KÄR)

Kemiska ämnesrådet (KÄR) är ett studentråd för dig som som läser kemi på kandidat- eller masternivå vid någon av de kemiska institutionerna, oavsett om du är programstudent eller läser enstaka kurser. Rådets uppgift är att representera kemistudenternas intressen gentemot universitetet, och genom KÄR kan du lyfta frågor och problem rörande utbildning, arbetsmiljö eller jämlikhetsaspekter.

Just nu är rådet vilande, men du kan nå engagerade kemistudenter genom den öppna Facebookgruppen  KÄR - Kemiska ÄmnetsrådetVill du starta upp rådet igen? Hör av dig till studiebevakare.natfak@sus.su.se! Har du själv upplevt problem med diskriminering, felbehandling eller regelbrott från universitetets sida? Mejla kårens studentombud@sus.su.se

Poster i KÄR

Ordförande: vakant
Kassör: vakant
Studiemiljöombud: vakant
Jämlikhetsombud: vakant
Fakultetsrådsrepresentant: vakant

Kontaktperson: Diana Khananisho, diana.km02@gmail.com

Representationsuppdrag

Kemiska ämnesrådet kan utse studentrepresentanter till var och en av de kemiska institutionsstyrelserna, till kemisektionens studierektorsgrupp, till styrelsen för kemiska övningslaboratoriet och till olika programråd. Genom Naturvetenskapliga fakultetsrådet kan KÄR också nominera kandidater till  fakultetsnämden, grundutbildningsberedningen, kemiska sektions- respektive -lärarutbildningsberedningen, stipendieberedningen med flera. 

Är du intresserad av lärorika representationsuppdrag? Hitta lediga uppdrag på Naturvetenskapliga fakultetsrådets sida, läs mer om vad representationsuppdrag innebär här och/eller mejla dina frågor till studiebevakare.natfak@sus.su.se. 

Humanistiska fakultetsrådet (HFR)

Humanistiska fakultetsrådet samlar representanter från studentråd och doktorandråd på institutioner vid Humanistiska fakulteten. Här kan du ta upp frågor från ditt lokala råd, dela med dig av erfarenheter från din institution samt samarbeta kring fakultetsgemensamma frågor som rör alla studenter eller doktorander vid fakulteten.

Geovetenskapliga ämnesrådet (GÄR)

E-post: gar.amnesrad@gmail.com
Facebook: facebook.com/groups/GeovetenskapligaAmnesradet/

Ordförande: Rebecca Larsson
Vice ordförande: Felicia Labor

Att vara med i GÄR är ett enkelt sätt att påverka din studiemiljö, på en nivå som passar dig. Från att bara hålla lite koll på vad som händer och väcka någon fråga, till att vara studentrepresentant i något av de högre organen. Se vad du kan och vill göra för att påverka din studiemiljö!

GÄR är ett ämnesråd som har som mål att representantera studenterna vid institutionen för naturgeografi (ING), institutionen för geologiska vetenskaper (IGV) och institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), för att på bästa sätt kunna bevaka studenternas intressen och rättigheter under studietiden. Detta görs genom representation i institutionernas styrelser och självklart under våra egna GÄR-möten. Information om mötestider postas löpande på rådets Facebook-sida. Mötena är öppna för studenter vid ING, IGV och ACES. 

Du är välkommen att komma på våra möten, fika och se vilka vi är och hur vi arbetar!

Kom när du kan, gör vad du vill!

REPRESENTANTER

GÄR utser studentrepresentanter till olika organ som är kopplat till de institutionerna som vi representerar. På detta sätt kan vi på ett effektivt sätt påverka det som sker på institutionerna!

Institutionsstyrelsen (IS) är det högsta beslutsfattande organet på respektive institution. Styrelsen har ansvaret för utbildningen och forskningen vid institutionen. De lägger upp kurserna, fastställer kurslitteraturen, beslutar hur institutionens resurser ska användas och vilka som ska antas som doktorander och så vidare. Vi strävar efter att ha en representant och en suppleant i varje styrelse.

Representant i ING
Ordinarie: Rebecca Larsson
Suppleant: Vakant

Representant i IGV
Ordinarie: Jenny Gåling
Suppleant: Erik Brovall

Representant i ACES
Ordinarie: Vakant
Suppleant: Vakant

Grundutbildningsberedningen (GUB) fungerar som ett förberedande organ för Institutionsstyrelsen för Naturgeografi (ING) där man bearbetar allt som har med grundutbildningen att göra. För nya kurser arbetas nya kursplaner fram och ses över så att de inte överlappar andra kurser samt ser över behörighetskrav etc. Kurslitteratur föreslås och arbetas fram för nya kurser eller för kurser som vill ändra på litteraturen. Beslut som ska tas beträffande grundutbildningen bearbetas och godkänns av GUB innan de når Institutionsstyrelsen (ING) för ett slutgiltigt beslut om godkännande. De personer som sitter med i GUB är studierektorer för de olika ämnesområdena hos ING, chefsstudierektor, studievägledare och studeranderepresentant (GÄR).

Geografirådet diskuterar frågor som är direkt knutna till geografiutbildningen vid ING. I geografirådet förbereds frågor som sedan kan föras vidare till den beslutsfattande institutionsstyrelsen.

Jämlikhets- och studiemiljönätverken. På SUS finns samordnande nätverk för jämlikhet och studiemiljö. För varje institution bör det finnas minst en representant för att föra fram och driva jämlikhetsfrågor respektive studiemiljöfrågor. Som representant kan man driva generella frågor i sitt område och medverka på till exempel skyddsronder och utvecklingsarbete av riktlinjer på institutionen.

Jämlikhetsombud - Robert Salmijärvi
Studiemiljöombud - Dan van Tol

Fakultetsrådet. I fakultetsrådet förbereds de frågor som ska tas upp i fakultetsnämnden. På Stockholms universitet finns fyra fakulteter; den humanistiska, juridiska, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga. Alla institutioner på universitetet tillhör en fakultet, våra institutioner här i Geohuset tillhör den naturvetenskapliga fakulteten. Varje fakultet styrs av en fakultetsnämnd. Fakultetsnämnderna ansvarar för den övergripande planeringen av utbildningen på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Ordinarie: Catharina Andersson
Suppleant: Vakant

PROTOKOLL

2018-03-20

2017-08-30

2017-05-22

ERG:s Doktorandråd

Rådet är verksamt vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen. 

Kontaktperson: Ina Hallström | ina.hallstrom@gender.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Elin Franzén | elin.franzen@etnologi.su.se

Fakultetsråd: Ina Hallström

Doktorandrådet för Nordiska språk och Tolk- och översättningsvetenskap

Rådet är verksamt vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen. 

Kontaktperson: Johan Christensson | johan.christensson@su.se

Doktorandrådets e-post: doktorander.toi.ns-at-su.se@lists.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Fredrik Valdeson | fredrik.valdeson@su.se

Fakultetsråd: Johan Christensson | johan.christensson@su.se

Public Health Doctoral Students Council (PHD)

PHD är verksamt vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Samhällsvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Maria Granvik | mia.granvik@chess.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Maria Granvik

Fakultetsråd: Laura Wells | laura.simon@chess.su.se

Jämlikhetsombud: Sandra Blomqvist | sandra.blomqvist@su.se

Studiemiljömombud: Julia Åhlin | julia.ahlin@su.se

Doktorandrådet vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP)

Rådet är verksamt vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Pil Rasmussen | pil.rasmussen@su.se

Doktorandrådets e-post: phdcouncil.deep@su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Maria Schück | maria@schuck@su.se

                                  Caroline Raymond | caroline.raymond@su.se