Historiska INSTITUTIONens studentråd

Historiska institutionens studentråd samlar studenter från hela Historiska institutionen, och väljer representanter till institutionsstyrelsen och andra arbetsgrupper samt till Humanistiska fakultetsrådet. Genom studentrådet ges studenterna på institutionens kurser och program möjlighet att påverka sin utbildning, kurslitteratur, studiemiljö, och genom förslag och idéer förbättra situationen för studenterna. Studentrådet har möten en gång i månaden. Mejla rådet om du vill veta mer!

Tidigare protokoll finns på Historiska institutionens hemsida.

Kontakt: studentradet@historia.su.se

 

Ordförande: Jesper Klausen

Vice ordförande: Alexander Åhman Hald

Kassör: Gustaf Nyberg

Sekreterare: Gustaf Nyberg

 

Jämlikhetsombud och studiemiljöombud: Josefin Knave

 

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Jesper Klausen

Institutionsstyrelsen: Alexander Åhman Hald

Humanistiska fakultetsrådet: Henrik Arnstad