Humanistiska fakultetsrådet

Humanistiska fakultetsrådet är en mötesplats för alla aktiva studentråd och doktorandråd på fakulteten att samlas och diskutera studerandeinflytande och engagemang. Till Fakultetsrådet kan en även lyfta studiebevakningsfrågor från institutionsnivå till fakultetsnivå. Engagerade studenter och doktorander uppmuntras till att utbyta såväl erfarenheter som idéer.  

Välkommen!


Om Humanistiska fakultetsrådet (HFR)

Humanistiska fakultetsrådet samlar representanter från studentråd och doktorandråd på institutioner vid Humanistiska fakulteten. Här kan du ta upp frågor från ditt lokala råd, dela med dig av erfarenheter från din institution samt samarbeta kring fakultetsgemensamma frågor som rör alla studenter eller doktorander vid fakulteten.

Fakultetsrådet har representanter i fakultetsnämnden, som är fakultetens högst beslutande organ, och ett flertal beredningar samt andra arbetsgrupper på fakultetsnivå.

För lista över förtroendevalda student- och doktorandrepresentanter, se nedan.

Välkommen att kontakta studiebevakaren tillika sekreteraren om du har frågor eller vill kontakta representanter i rådet!

E-postadress: studiebevakare.humfak@sus.su.se

 

Mötestider vårterminen 2018

Tors 08/02, 15-17

Tors 15/03, 15-17

Tors 26/04, 15-17

Tors 31/05, 15-17


Förtroendevalda 2017

De nedan listade är representanter för Humanistiska fakultetsrådet under 2017.

 

Fakultetsrådets styrelse

Ordförande - Kim Jarle Wroldsen (doktorand), kim.jarle.wroldsen@su.se

Vice ordförande - Karin Bohman (student) karin.bohman95@gmail.com

Kassör/fikaansvarig - Karin Bohman (student) karin.bohman95@gmail.com

Sekreterare - Emilia Nygård (Studiebevakare, SUS/student), studiebevakare.humfak@sus.su.se

Studeranderepresentanter i Humanistiska fakultetsnämnden

Ordinarie

Juosra Al-Mansour (student)

Karin Bohman (student)

Therese Paulson (doktorand)

Petra Dotlacilová (doktorand)

Suppleanter

Emilia Nygård (student/studiebevakare, SUS)              

Vakant

Humanistiska fakultetsnämndens utskott för gemensam utbildning på forskarnivå

Ordinarie

Amanda Thorell (doktorand)

Henrike Bohlin (doktorand)

Studeranderepresentanter i Lärarförslagsnämnden för de historisk-filosofiska ämnena

Ordinarie

Henrik Arnstad (student)

Vakant

Suppleanter

Vakant

Vakant

Studeranderepresentanter i Lärarförslagsnämnden för de språkvetenskapliga ämnena

Ordinarie

Elin Svahn (doktorand)

Vakant

Suppleanter

Sophie Yvert-Hamon (doktorand)

Vakant

Studeranderepresentanter i Budgetberedningen

Ordinarie

Karin Bohman (student)

Therese Paulson (doktorand)

Suppleant

Madeleine Berglund (student)

Studeranderepresentanter i Stipendienämnden

Ordinarie

Anders Lundstedt(doktorand)

Vakant (student)

Suppleant

Vakant

Centrala Doktorandrådet (CDR)

Ordinarie

Markus Fjellström

Henrike Bohlin

Suppleant

Petra Dotlacilová

Centrala Studentrådet (CSR)

Ordinarie

Karin Bohman

Suppleant

Vakant

Studiemiljönätverket

Vakant (student)

Vakant (doktorand)

Jämlikhetsnätverket

Vakant

Vakant

Referensgrupp för språkstudion

Johan Sjons (doktorand)

Kim Jarle Wroldsen (doktorand)


Protokoll

2015/16

HFR 2015-09-17                                       HFR 2016-02-25            

HFR 2015-10-22                                       HFR 2016-04-21            Bilagor

HFR 2015-12-16           Bilagor                 HFR 2016-05-19

HFR 2016-01-28           Bilagor

2016/17

HFR 2016-09-29                                       HFR 2017-03-02

HFR 2016-11-03                                       HFR 2017-04-20

HFR 2016-12-15                                       HFR 2017-05-18

HFR 2017-01-26