Centrala studentrådet

Centrala Studentrådet (CSR) samlar alla fakultets- och studentråd vid Stockholms Universitet.

I CSR diskuteras ämnen som är fakultetsövergripande, exempelvis gemensamma kvalitetsutvärderingssystem eller universitetets arbete med pedagogik.Studenter kan under sin utbildning erfara problem som varken kan lösas av en enskild institution eller fakultet - då behövs en plattform för ett universitetsövergripande engagemang: ett centralt studentråd.

I CSR sitter representanter från samtliga fakultetsråd på universitetet, inklusive centrala lärarstudentrådet. 

CSR är även en informationskanal där studentråden får inblick i studentkårens verksamhet och senaste nytt från lokal, nationell och internationell utbildningspolitik. Utbildningar i vissa ämnen förekommer.

LEDAMÖTER

Den aktuella representationen i CSR - sidan uppdateras terminsvis. 

Studentkåren

Nils Bergmark, ansvarig för studentinflytande
Henric Södergren, ordförande
Stefanie Tagesson, vice ordförande
Martina Smith, ledningssekreterare

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Celia Ahlström (ordinarie) 
Robin Fält (suppleant)

Juridiska fakulteten

Sara Hariri (ordinarie) 
Sara Bergman (suppleant) 

Humanistiska fakulteten

Maria Hjukström (ordinarie)
Frida Mäkinen (suppleant)

Naturvetenskapliga fakulteten

Representant saknas

Centrala lärarstudentrådet

Ulf Borén (ordinarie)