Barn- och ungdomsvetenskapliga doktorandrådet

 

Rådet är verksamt vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Samhällsvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Susanna Areschoug | susanna.areschoug@buv.su.se

Doktorandrådets e-post: doktorandradet@buv.su.se