Barn- och ungdomsvetenskapliga studentrådet (BUV)

  E-mail: Studentradet.buv@gmail.com

E-mail: Studentradet.buv@gmail.com

Barn- och ungdomsvetenskapliga studentrådet (BUV) samlar studenter vid BUV. 

  • Förskollärarprogrammet
  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem
  • Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap
  • Fristående kurser i Barn- och ungdomsvetenskap, Barnkultur, Fritidspedagogik och Förskoledidaktik.

Från rådet väljs representanter till Programråden, Institutionsstyrelsen och Samhällsvetenskapliga Fakultetsrådet.
 

Du som student har rätt till ett studentinflytande över din utbildning. Ett sätt att påverka din utbildning är genom studentrådet. Syftet med studentrådet är att ta tillvara på vad studenterna vill med sin utbildning. Det kan handla om hur kurserna utformas, hur examinationer genomförs, vilka typer av föreläsare vi vill ha eller om det är någon litteratur som vi önskar ha med i kurserna eller som vi önskar att ta bort.

Du når oss lättast på vår E-mail. Alla frågor, stora som små, är välkomnma!

Facebook-sida:

http://www.facebook.com/BUVsStudentrad

Mondo-länk:

https://mondo.su.se/join/site/140ab1df-5f3f-490e-9338-f49063b404c3


Styrelse

Elin Tegström, ordförande (grundlärare fritidshem)

VAKANT, vice ordförande

VAKANT, kassör

Ellinor Nilsson Björk, kommunikationsansvarig ledamot (förskollärare)

Zarah Hedström, ledamot (masterprogram i barn och ungdomsvetenskap)

Mikaela Winsnes, ledamot (grundlärare fritidshem)

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Mikaela Winsnes (ordinarie), VAKANT (ordinarie)

Programrådet Grundlärare Fritidshem:Mikaela Winsnes (ordinarie), VAKANT (ordinarie).

Programrådet Förskollärare: Ellinor Nilsson Björk (ordinarie), Faiza Kashem (ordinarie)

BUVs arbetsmiljögrupp: VAKANT (1 studerandeskyddsombud), Zarah Hedström (jämlikhetsombud)

Centrala Lärarstudentrådet (CLR): Elin Tegström - ordinarie, VAKANT - suppleant