Doktorandrådet vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska (SlaBaFiNeTy)

Rådet är verksamt vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Julia Baumann | julia.baumann@tyska.su.se

Doktorandrådets e-post: doktorander.slabafinety@su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Lisa Mendoza Åsberg | lisa.mendoza.asberg@slav.su.se

Fakultetsråd: Frederik Bissinger | frederik.bissinger@balt.su.se

Jämlikhetsombud: Kristiina Savola | kristina.savola@finska.su.se