EnGlish Department Student Council (SCED)

Bluebeard’s Council är Engelska institutionens studentråd som samlar studenter från hela institutionen, och väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet.

Kontakt: studentcouncil.engdept@gmail.com

Facebook: "The-English-Department-Student-Council"

Medlemmar: Nikki Torres M, Sofia Fransson, Sterling Benjamin, Tone Bugge, Gloria, Astrid Isaac, Måns Lundström

Jämlikhetsombud: Vakant

Studiemiljöombud: Sofia Fransson

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Nykhita Torres Mondaca och Sofia Fransson

Humanistiska fakultetsrådet: Vakant