Fysikums doktorandråd

Rådet är verksamt vid Fysikum. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Kajsa-My Blomdahl | kajsamy.blomdahl@fysik.su.se

Doktorandrådets e-post: phdcouncil@fysik.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Kajsa-My Blomdahl och Jesper Norell

Fakultetsråd: Jesper Norell | jesper.norell@fysik.su.se

Jämlikhetsombud: Naemi Florin | naemi.florin@fysik.su.se