Ämnesrådet för Lingvistik (ärLing)

Ämnesrådet för lingvistik (ärLing) samlar studenter från hela institutionen för lingvistik, och väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet. De organiserar även lingostugan dit studenter kan komma och få hjälp med studierna, lägre seminarier, och mycket annat.

Kontakt: arling@ling.su.se

Facebook: "Studentrådet för Lingvistik på Stockholms universitet: ärLing"

 

Ordförande: Stina Andersson

Vice ordförande: Jonathan Carlsson

Sekreterare: Elena Moser

Kassör: Jacqueline Venetz

 

Jämlikhetsombud: Christoffer Forbes Schieche

Studiemiljöombud: Christoffer Forbes Schieche

 

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Althea Löfgren

Institutionsstyrelsen: Elena Moser (suppleant) 

Humanistiska fakultetsrådet: Nina Knobloch