Ämnesrådet för Lingvistik (ärLing)

Ämnesrådet för lingvistik (ärLing) samlar studenter från hela institutionen för lingvistik, och väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet. De organiserar även lingostugan dit studenter kan komma och få hjälp med studierna, lägre seminarier, och mycket annat.

Kontakt: arling@ling.su.se

Facebook: "Studentrådet för Lingvistik på Stockholms universitet: ärLing"

 

Ordförande: Stina Andersson

Vice ordförande: Jonathan Carlsson

Sekreterare: Elena Moser

Kassör: Jaqueline Venetz

 

Jämlikhetsombud: Cro Lindmark

Studiemiljöombud: Allahverdi Verdizade

 

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Julia Lautin

Institutionsstyrelsen: Jonathan Carlsson

Humanistiska fakultetsrådet: Anton Nordén