Doktorandrådet för arkeologi och antikens kultur och samhällsliv

Rådet är verksamt vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Anne-Marijn van Spelde | anne-marijn.van.spelde@arklab.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Bettina Stolle | bettina.stolle@ofl.su.se

Fakultetsråd: Romain Mougenot