Centrala doktorandrådet

NYHETER från CDR om evenemang; https://centraladoktorandradet.wordpress.com/

Centrala Doktorandrådet (CDR) är studentkårens beredande och rådgivande organ för frågor som rör doktorander och utbildningen på forskarnivå. CDR arbetar för att förbättra villkoren för doktorander vid Stockholms universitet, för att utbildningen på forskarnivå ska hålla en god kvalitet och för att karriärmöjligheterna efter avlagd doktorsexamen både inom och utom universitetsvärlden ska bli bättre.

Centrala Doktorandrådet (CDR) driver frågor som rör din finansiering och hälsa, rätt till jämställdhet, respekt och kvalitetsutveckling, och uppmärksammar att det finns en tydlig arbetsmarknadsrelevans både inom och utanför universitetet. CDR fungerar som ett diskussions- och informationsforum där doktorandrepresentanterna från de olika fakulteterna och lärarutbildningen delar med sig av sina erfarenheter och utvecklar gemensamma handlingslinjer gentemot universitetet. Styrelsen består av representanter från samtliga fakulteter. Ta gärna del av vår senaste verksamhetsplan eller våra styrelseprotokoll.

CDR väljer också en representant till Sveriges Förenade Studentkårers doktorandkommitté (SFS-DK) som verkar för doktorandfrågor på nationell nivå.

I CDR ingår två ledamöter och en suppleant från Humanistisk, Samhällsvetenskaplig, respektive Naturvetenskaplig fakultet, samt en ledamot och en suppleant från Juridiska fakulteten. Ledamöterna väljs av respektive fakultetsråd, där alla doktorandråd har rätt att representeras. CDR är det enda organ vid universitetet som på detta vis samlar ett flertal representanter från samtliga delar av forskarutbildningen.

CDR sammanträder ungefär 3-4 gånger per termin. Om du är intresserad av att delta i CDR:s verksamhet kan du kontakta någon av CDR:s ledamöter eller ditt fakultetsråd, antingen direkt eller via ditt doktorandråd. Ju fler som engagerar sig desto starkare blir vår röst. Alla uppdrag ersätts med förlängd anställning och det kommer ge dig värdefull insyn i universitetets verksamhet och din utbildning på forskarnivå.

Ledamöter

Stina Bratt, Juridiska fakulteten 

Anders Lundstedt, Humanistiska fakulteten

Maryann Tan, Humanistiska fakulteten

Philip Gustafsson, Samhällsvetenskapliga fakulteten (vice ordförande)

Sofia Härd, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Malte Posselt, Naturvetenskapliga fakulteten

Pil Maria Saugmann, Naturvetenskapliga fakulteten (ordförande)

Ivar Lavett, Juridiska fakulteten (suppleant)

Ami Golland, Naturvetenskapliga fakulteten (suppleant)

Alexandros Karyolaimos, Naturvetenskapliga fakulteten (suppleant)

Conrad Bakka, Humanistiska fakulteten (suppleant)

Stephanie Winkler, Samhällsvetenskapliga fakulteten (suppleant)

 

Protokoll 2019

2019-01-23

2019-02-26

2019-03-21

2019-04-25

Protokoll 2018

2018-01-31

2018-03-01

2018-04-17 

2018-06-12

2018-09-11

2018-10-23

2018-11-19

2018-12-18

Protokoll 2017

2017-02-01

2017-03-23

2017-04-19

2017-05-16

2017-08-30

2017-10-02

2017-11-06

2017-12-04

Protokoll 2016

2016-02-15

2016-03-30

2016-05-10

2016-06-13

2016-09-20

2016-11-15