Centrala lärarstudentrådet (CLR)

Centrala lärarstudentrådet samlar representanter från samtliga lärarstudentråd (BUVs Studentråd, ISDS, Lärarnas Studentråd HSD och MNDs Studentråd) och jobbar med frågor som gäller alla lärarstudenter. Från rådet väljs representanter till Beredning för lärarutbildning (BULA),  Beredning för lärarutbildningarna på NV-området (LUS), Samverkansberedning för lärarutbildningarna samt Centrala Studentrådet. 

CLRs fokusfråga för är att lobba för en examensceremoni för alla lärarstudenter. 

Styrelsen:

Ordförande:
 Ulf Borén (Lärarnas Studentråd HSD)

Vice ordförande: Pamela Lindberg (MNDs studentråd)

Kassör: Karin Bohman (ISDs studentråd), 

Sekreterare: Jessica Liander (Stockholms universitets studentkår)

Ledamöter: Elin Tegström (BUVs studentråd)

Suppleanter: Håkan Cetin (MNDs Studentråd), Elin Andersson (BUVs Studentråd), Juosra Al-Mansour (Lärarnas Studentråd HSD)

Adjungerade: Sara Karlhager (MNDs studentråd), Elin Andersson (BUVs Studentråd)

 

Representationsuppdrag: 

Beredning för lärarutbildning (BULA): Elin Andersson

Beredning för lärarutbildning på NV-området (LUS): Sara Karlhager

Samverkansberedningen för lärarutbildningarna: vakant

Centrala studentrådet: Karin Bohman (ISDs studentråd)

 

 

Kontaktperson på kåren: studiebevakare.larare@sus.su.se