Doktorandrådet vid Institutionen för språkdidaktik (DR ISD)

Doktorandrådet vid Institutionen för språkdidaktik bevakar och driver frågor som rör doktorandernas arbetsvillkor och psykosociala miljö.

Kontaktperson: Josefin Nilsson | josefin.nilsson@andrasprak.su.se

Kassör: Björn Kindenberg  | bjorn.kindenberg@isd.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Francesco Vallerossa | francesco.vallerossa@isd.su.se