Doktorandrådet i lingvistik (DorLing)

DorLing är verksamt vid Institutionen för lingvistik. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: David Pagmar | david.pagmar@ling.su.se

Doktorandrådets e-post: doktorand@ling.su.se

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: David Pagmar

Fakultetsråd: Signe Tonér | signe.toner@ling.su.se

Studiemiljöombud: Signe Tonér | signe.toner@ling.su.se