Humanistiska fakultetsrådet (HFR)

Humanistiska fakultetsrådet är en mötesplats för alla aktiva studentråd och doktorandråd på fakulteten att samlas och diskutera studerandeinflytande och engagemang. Till Fakultetsrådet kan en även lyfta studiebevakningsfrågor från institutionsnivå till fakultetsnivå. Engagerade studenter och doktorander uppmuntras till att utbyta såväl erfarenheter som idéer.  

Välkommen!


Om Humanistiska fakultetsrådet (HFR)

Humanistiska fakultetsrådet samlar representanter från studentråd och doktorandråd på institutioner vid Humanistiska fakulteten. Här kan du ta upp frågor från ditt lokala råd, dela med dig av erfarenheter från din institution samt samarbeta kring fakultetsgemensamma frågor som rör alla studenter eller doktorander vid fakulteten.

Fakultetsrådet har representanter i fakultetsnämnden, som är fakultetens högst beslutande organ, och ett flertal beredningar samt andra arbetsgrupper på fakultetsnivå.

För lista över förtroendevalda student- och doktorandrepresentanter, se nedan.

Välkommen att kontakta studiebevakaren tillika sekreteraren om du har frågor eller vill kontakta representanter i rådet!

E-postadress: studiebevakare.humfak@sus.su.se

 

Mötestider höstterminen 2018

- Tors 13/9, 15-17
- Tors 11/10, 15-17
- Tors 8/11, 15-17
- Tors 6/12, 15-17


Förtroendevalda 2018/2019

De nedan listade är representanter för Humanistiska fakultetsrådet under 2018.

Fakultetsrådets styrelse

Ordförande: Kim Jarle Wroldsen (doktorand) - kim.jarle.wroldsen@su.se

Vice ordförande: Sondos Qutait (doktorand) - sondos.qutait@english.su.se

Kassör/fikaansvarig: Madeleine Berglund (student) - madbe123@yahoo.se

Sekreterare: Sofia Holmdahl (Studiebevakare, SUS/student) - studiebevakare.humfak@sus.su.se

Studeranderepresentanter i Humanistiska fakultetsnämnden

Ordinarie

Therese Paulson (doktorand) - therese.paulson@antiken.su.se

Petra Dotlacilová (doktorand) - petra.dotlacilova@teater.su.se

Emilia Nygård (student) - nygard.emilia@gmail.com

Tony Westling (student) - toony.w@gmail.com

Suppleanter

Sofia Holmdahl (Studiebevakare, SUS/student) - studiebevakare.humfak@sus.su.se

Vakant

Humanistiska fakultetsnämndens utskott för gemensam utbildning på forskarnivå

Ordinarie

Amanda Thorell (doktorand) - amanda.thorell@philosophy.su.se

Vakant 

Studeranderepresentanter i Lärarförslagsnämnden för de historisk-filosofiska ämnena

Ordinarie

Sofia Holmdahl (Studiebevakare, SUS/student) - studiebevakare.humfak@sus.su.se

Vakant

Suppleanter

Vakant

Vakant

Studeranderepresentanter i Lärarförslagsnämnden för de språkvetenskapliga ämnena

Ordinarie

Elin Svahn (doktorand) - elin.svahn@su.se

Signe Tonér (doktorand) - signe.toner@ling.su.se

Suppleanter

Sophie Yvert-Hamon (doktorand) - sophie.Yvert-Hamon@su.se

Vakant

Studeranderepresentanter i Budgetberedningen

Ordinarie

Therese Paulson (doktorand) - therese.paulson@antiken.su.se

Emilia Nygård (student) - nygard.emilia@gmail.com

Suppleant

Vakant 

Studeranderepresentanter i Stipendienämnden

Ordinarie

Anders Lundstedt (doktorand) - anders.lundstedt@philosophy.su.se

Henrik Arnstad (student) - henrik.arnstad@sh.se

Suppleant

Vakant

Centrala Doktorandrådet (CDR)

Ordinarie

Markus Fjellström (doktorand) - markus.fjellstrom@arklab.su.se

Anders Lundstedt (doktorand) - anders.lundstedt@philosophy.su.se

Suppleant

Petra Dotlacilová (doktorand) - petra.dotlacilova@teater.su.se

Centrala Studeranderådet (CSR)

Ordinarie

Vakant

Suppleant

Vakant

Jämlikhets- och Studiemiljönätverket

Vakant (student)

Vakant (doktorand)

Referensgrupp för språkstudion

Madeleine Berglund (student) - madbe123@yahoo.se

Kim Jarle Wroldsen (doktorand) - kim.jarle.wroldsen@su.se


Protokoll

2015/16

HFR 2015-09-17                                       HFR 2016-02-25            

HFR 2015-10-22                                       HFR 2016-04-21            Bilagor

HFR 2015-12-16           Bilagor                 HFR 2016-05-19

HFR 2016-01-28           Bilagor

2016/17

HFR 2016-09-29                                       HFR 2017-03-02

HFR 2016-11-03                                       HFR 2017-04-20

HFR 2016-12-15                                       HFR 2017-05-18

HFR 2017-01-26

2017/18

HFR 2017-09-14                                     HFR 2018-02-08

HFR 2017-10-19                                     HFR 2018-03-15

HFR 2017-11-16                                     HFR 2018-04-26

HFR 2017-12-05                                    HFR 2018-05-31

2018/19

HFR 2018-09-13

HFR 2018-10-11

HFR 2018-11-08

HFR 2018-12-06