Humanistiska fakultetsrådet (HFR)

Humanistiska fakultetsrådet är en mötesplats för alla aktiva studentråd och doktorandråd på fakulteten att samlas och diskutera studerandeinflytande och engagemang. Till Fakultetsrådet kan en även lyfta studiebevakningsfrågor från institutionsnivå till fakultetsnivå. Engagerade studenter och doktorander uppmuntras till att utbyta såväl erfarenheter som idéer.  

Välkommen!


Om Humanistiska fakultetsrådet (HFR)

Humanistiska fakultetsrådet samlar representanter från studentråd och doktorandråd på institutioner vid Humanistiska fakulteten. Här kan du ta upp frågor från ditt lokala råd, dela med dig av erfarenheter från din institution samt samarbeta kring fakultetsgemensamma frågor som rör alla studenter eller doktorander vid fakulteten.

Fakultetsrådet har representanter i fakultetsnämnden, som är fakultetens högst beslutande organ, och ett flertal beredningar samt andra arbetsgrupper på fakultetsnivå.

För lista över förtroendevalda student- och doktorandrepresentanter, se nedan.

Välkommen att kontakta studiebevakaren tillika sekreteraren om du har frågor eller vill kontakta representanter i rådet!

E-postadress: studiebevakare.humfak@sus.su.se

 

Mötestider höstterminen 2019

-        Torsdagen den 12 september, klockan 15-18

-        Torsdagen den 17 oktober, klockan 15-17

-        Torsdagen den 14 november, klockan 15-17

-        Torsdagen den 12 december, klockan 15-17


Förtroendevalda 2018/2019

De nedan listade är representanter för Humanistiska fakultetsrådet under 2019.

Fakultetsrådets styrelse

Ordförande: Sara Lundmark (student) - sarajennylovisalundmark@gmail.com

Vice ordförande: Nina Knobloch (student) - nina.knobbi@gmail.com

Kassör/fikaansvarig: Maryann Tan (doktorand) - maryann.tan@biling.su.se

Sekreterare: Jessika Rogeland (Studiebevakare, SUS/student) - studiebevakare.humfak@sus.su.se

Studeranderepresentanter i Humanistiska fakultetsnämnden

Ordinarie

Fredrik Valdeson (doktorand) - fredrik.valdeson@su.se

Nicole Vickers (doktorand) - nicole.vickers@music.su.se

Emilia Nygård (student) - nygard.emilia@gmail.com

Nina Knobloch (student)

Suppleanter

Sofia Holmdahl (Studiebevakare, SUS/student) - studiebevakare.humfak@sus.su.se

Sara Lundmark (student) - sarajennylovisalundmark@gmail.com

Humanistiska fakultetsnämndens utskott för gemensam utbildning på forskarnivå

Ordinarie

Amanda Thorell (doktorand) - amanda.thorell@philosophy.su.se

Andreas Bengtsson (doktorand) - andreas.bengtsson@su.se

Studeranderepresentanter i Lärarförslagsnämnden för de historisk-filosofiska ämnena

Ordinarie

Sofia Holmdahl (Studiebevakare, SUS/student) - studiebevakare.humfak@sus.su.se

Melony Truitt (student) - melony.truitt@gmail.com

Suppleanter

Henrik Arnstad (student) - henrik.arnstad@sh.se

Kim Jarle Wroldsen (doktorand) - kim.jarle.wroldsen@su.se

Studeranderepresentanter i Lärarförslagsnämnden för de språkvetenskapliga ämnena

Ordinarie

Elin Svahn (doktorand) - elin.svahn@su.se

Signe Tonér (doktorand) - signe.toner@ling.su.se

Suppleanter

Sophie Yvert-Hamon (doktorand) - sophie.yvert-Hamon@su.se

Maryann Tan (doktorand) - maryann.tan@biling.su.se

Studeranderepresentanter i Budgetberedningen

Ordinarie

Emilia Nygård (student) - nygard.emilia@gmail.com

Melony Truitt (student) - melony.truitt@gmail.com

Suppleant

Tony Westling (student) - toony.w@gmail.com

Studeranderepresentanter i Stipendienämnden

Ordinarie

Anders Lundstedt (doktorand) - anders.lundstedt@philosophy.su.se

Henrik Arnstad (student) - henrik.arnstad@sh.se

Suppleant

Vakant

Centrala Doktorandrådet (CDR)

Ordinarie

Anders Lundstedt (doktorand) - anders.lundstedt@philosophy.su.se

Maryann Tan (doktorand) - maryann.tan@biling.su.se

Suppleant

Conrad Bacca (doktorand) - conrad.bakka@philosophy.su.se

Centrala Studeranderådet (CSR)

Ordinarie

Jessica Andersson (student) -

Suppleant

Nikki Torres M (student) - nikki.ntm@gmail.com

Referensgrupp för språkstudion

Frederik Bissinger (doktorand) - frederik.bissinger@balt.su.se

Vakant


Protokoll

2018/19

HFR 2018-09-13 HFR 2019-01-24

HFR 2018-10-11 HFR 2019-02-28

HFR 2018-11-08 HFR 2019-04-02

HFR 2018-12-06 HFR 2019-05-07

2017/18

HFR 2017-09-14                                     HFR 2018-02-08

HFR 2017-10-19                                     HFR 2018-03-15

HFR 2017-11-16                                     HFR 2018-04-26

HFR 2017-12-05                                    HFR 2018-05-31

2016/17

HFR 2016-09-29                                       HFR 2017-03-02

HFR 2016-11-03                                       HFR 2017-04-20

HFR 2016-12-15                                       HFR 2017-05-18

HFR 2017-01-26

2015/16

HFR 2015-09-17                                       HFR 2016-02-25            

HFR 2015-10-22                                       HFR 2016-04-21            Bilagor

HFR 2015-12-16           Bilagor                 HFR 2016-05-19

HFR 2016-01-28           Bilagor