Humanistiska fakultetsrådet (HFR)

Humanistiska fakultetsrådet är en mötesplats för alla aktiva studentråd och doktorandråd på fakulteten att samlas och diskutera studerandeinflytande och engagemang. Till Fakultetsrådet kan en även lyfta studiebevakningsfrågor från institutionsnivå till fakultetsnivå. Engagerade studenter och doktorander uppmuntras till att utbyta såväl erfarenheter som idéer.  

Välkommen!


Om Humanistiska fakultetsrådet (HFR)

Humanistiska fakultetsrådet samlar representanter från studentråd och doktorandråd på institutioner vid Humanistiska fakulteten. Här kan du ta upp frågor från ditt lokala råd, dela med dig av erfarenheter från din institution samt samarbeta kring fakultetsgemensamma frågor som rör alla studenter eller doktorander vid fakulteten.

Fakultetsrådet har representanter i fakultetsnämnden, som är fakultetens högst beslutande organ, och ett flertal beredningar samt andra arbetsgrupper på fakultetsnivå.

För lista över förtroendevalda student- och doktorandrepresentanter, se nedan.

Välkommen att kontakta studiebevakaren tillika sekreteraren om du har frågor eller vill kontakta representanter i rådet!

E-postadress: studiebevakare.humfak@sus.su.se

 

Mötestider vårterminen 2019

- 24/1, 15-17

- 28/2, 15-17

- 4/4, 15-17

- 9/5, 15-17


Förtroendevalda 2018/2019

De nedan listade är representanter för Humanistiska fakultetsrådet under 2018.

Fakultetsrådets styrelse

Ordförande: Kim Jarle Wroldsen (doktorand) - kim.jarle.wroldsen@su.se

Vice ordförande: Sara Lundmark (student) - sarajennylovisalundmark@gmail.com

Kassör/fikaansvarig: Maryann Tan (doktorand) - maryann.tan@biling.su.se

Sekreterare: Sofia Holmdahl (Studiebevakare, SUS/student) - studiebevakare.humfak@sus.su.se

Studeranderepresentanter i Humanistiska fakultetsnämnden

Ordinarie

Fredrik Valdeson (doktorand) - fredrik.valdeson@su.se

Vakant (doktorand)

Emilia Nygård (student) - nygard.emilia@gmail.com

Nina Knobloch (student)

Suppleanter

Sofia Holmdahl (Studiebevakare, SUS/student) - studiebevakare.humfak@sus.su.se

Sara Lundmark (student) - sarajennylovisalundmark@gmail.com

Humanistiska fakultetsnämndens utskott för gemensam utbildning på forskarnivå

Ordinarie

Amanda Thorell (doktorand) - amanda.thorell@philosophy.su.se

Andreas Bengtsson (doktorand) - andreas.bengtsson@su.se

Studeranderepresentanter i Lärarförslagsnämnden för de historisk-filosofiska ämnena

Ordinarie

Sofia Holmdahl (Studiebevakare, SUS/student) - studiebevakare.humfak@sus.su.se

Melony Truitt (student) - melony.truitt@gmail.com

Suppleanter

Henrik Arnstad (student) - henrik.arnstad@sh.se

Vakant

Studeranderepresentanter i Lärarförslagsnämnden för de språkvetenskapliga ämnena

Ordinarie

Elin Svahn (doktorand) - elin.svahn@su.se

Signe Tonér (doktorand) - signe.toner@ling.su.se

Suppleanter

Sophie Yvert-Hamon (doktorand) - sophie.Yvert-Hamon@su.se

Maryann Tan (doktorand) - maryann.tan@biling.su.se

Studeranderepresentanter i Budgetberedningen

Ordinarie

Emilia Nygård (student) - nygard.emilia@gmail.com

Melony Truitt (student) - melony.truitt@gmail.com

Suppleant

Tony Westling (student) - toony.w@gmail.com

Studeranderepresentanter i Stipendienämnden

Ordinarie

Anders Lundstedt (doktorand) - anders.lundstedt@philosophy.su.se

Henrik Arnstad (student) - henrik.arnstad@sh.se

Suppleant

Vakant

Centrala Doktorandrådet (CDR)

Ordinarie

Anders Lundstedt (doktorand) - anders.lundstedt@philosophy.su.se

Maryann Tan (doktorand) - maryann.tan@biling.su.se

Suppleant

Vakant

Centrala Studeranderådet (CSR)

Ordinarie

Jessica Andersson (student) -

Suppleant

Nikki Torres M (student) - nikki.ntm@gmail.com

Referensgrupp för språkstudion

Kim Jarle Wroldsen (doktorand) - kim.jarle.wroldsen@su.se

Vakant


Protokoll

2018/19

HFR 2018-09-13

HFR 2018-10-11

HFR 2018-11-08

HFR 2018-12-06

2017/18

HFR 2017-09-14                                     HFR 2018-02-08

HFR 2017-10-19                                     HFR 2018-03-15

HFR 2017-11-16                                     HFR 2018-04-26

HFR 2017-12-05                                    HFR 2018-05-31

2016/17

HFR 2016-09-29                                       HFR 2017-03-02

HFR 2016-11-03                                       HFR 2017-04-20

HFR 2016-12-15                                       HFR 2017-05-18

HFR 2017-01-26

2015/16

HFR 2015-09-17                                       HFR 2016-02-25            

HFR 2015-10-22                                       HFR 2016-04-21            Bilagor

HFR 2015-12-16           Bilagor                 HFR 2016-05-19

HFR 2016-01-28           Bilagor