Doktorandrådsföreningen vid Historiska institutionen

Rådet är verksamt vid Historiska institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Olof Blomqvist | olof.blomqvist@historia.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Olof Blomqvist

Fakultetsråd: Alvar Blomgren | alvar.blomgren@historia.su.se

Jämlikhetsombud: Wilma Sjöberg | wilma.sjoberg@historia.su.se

Studiemiljöombud: Lisa Svanfeldt-Winter | lisa.svanfeldt-winter@historia.su.se