ISDs Studentråd (ISDS) vid Institutionen för språkdidaktik

Som student vid Institutionen vid Språkdidaktik kan du engagera dig i ISDS.

Du har möjlighet att påverka kvalitén på din utbildning, vilken kurslitteratur som används, vilka kursmoment som behöver förändras och mer!

Du som läser någon av följande utbildningar har möjlighet till att engagera dig i ISDS:

  •  Grundlärarprogrammet inriktning F-3

  • Ämneslärarprogrammet inriktning Språk

  • Fristående kurser vid ISD

  • Kandidat- och Masterprogram vid ISD

Genom att vara studentrepresentant vid ISDS får du värdefulla meriter för ditt framtida arbetsliv. Du får även möjlighet till arvoderade representationsuppdrag som ger dig ersättning för de möten du närvarar vid.

 

Representationsuppdrag vid ISDS

Institutionsstyrelsen: 1 vakant ämneslärarstudent, Julia Mankelius

Programrådet för Grundlärare F-3: David Heyman, Julia Mankelius

Programrådet för Ämneslärare språk: 2 vakanta ämneslärarstudenter

Kontaktperson på kåren: studiebevakare.larare@sus.su.se