Juridiska Linjerådet

Juridiska Linjerådet tillvaratar och representerar juriststudenternas intressen och rättigheter på fakultets- och institutionsnivå samt verkar för en god studiemiljö genom bevakning av ärenden och aktivt deltagande i de organ vi är representerade.

Ordförande

Bekka Tarabay
linjeradet@juridicum.su.se

Kontaktuppgifter

linjeradet@juridicum.su.se

Facebooksida