MNDs Studentråd

Mail:      mnd.studentrad@gmail.com      Kontakt på Studentkåren     studiebevakare.larare@sus.su.se  

Studentrådet vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik samlar lärarstudenter med inriktning Grundlärare 4-6, Ämneslärare med matematik eller naturvetenskapsämnen som första ämne samt KPU med inriktning matematik eller naturvetenskap. Från rådet väljs representanter till Programråden, Institutionsstyrelsen och Fakultetsrådet. 

Detta studentråd har anordnat bland annat Mattestuga för lärarstudenter i Matematik I. Inga räknestugor kommer dock anordnas VT18.

Styrelse

Ordförande: Jakob Flisak (grundlärare 4-6)
Kassör: Sara Karlhager (grundlärare 4-6)

Hanna Ringqvist, (grundlärare 4-6) 

Håkan Cetin, kassör (grundlärare 4-6) 

Jonas Larsson, ledamot (ämneslärare)

Helena Nilsson, ledamot (grundlärare 4-6)

Pamela Lindberg, ledamot (grundlärare 4-6) 

Emil Koch, ledamot (ämneslärare)

Ali Kasemi, ledamot (ämneslärare)

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen
(4-6) ordinarie - Jakob Flisak
(4-6) suppleant - Helena Nilsson
ämneslärare - vakant

Programrådet för Grundlärare 4-6: Helena Nillson och Hanna Ringqvist (Jakob Flisak suppleant)

Ämneslärare Naturkunskap, Matematik & Teknik samt KPU: Emil Koch

Naturvetenskapliga Fakultetsrådet (NFR): Jakob Flisak - ordinarie, Helena Nilsson - suppleant

Grundutbildningsberedningen (via NFR): Helena Nilsson

Beredningen för Lärarutbildning på NV-området (LUS): Sara Karlhager

Arbetsmiljöberedningen på MND: Sara Karlhager

Centrala Lärarstudentrådet:

Protokoll

2018-01-25