Nationalekonomiska ämnesrådet (NÄR)

Chairperson

Hulda Hardardottir
amnesradet@ne.su.se

About

Är det något med undervisningen som inte fungerar som det borde? Ämnesrådet, studenternas inflytandeorgan, bevakar studenternas intressen i studiefrågor under studietiden och värnar om att utbildningen håller en hög kvalitet. Rådet drivs av studenter och träffas flera gånger per termin. De arrangerar även olika sociala aktiviteter, mer nformation om det finns på studentrådets Facebook sida!

Contact information

amnesradet@ne.su.se

Facebook