Psykologiska institutionens doktorandråd

Doktorandrådet är verksamt vid Psykologiska institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Samhällsvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Andreas Gerhardsson | andreas.gerhardsson@psychology.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Andreas Gerhardsson

Fakultetsråd: Marta Zakrzewska | marta.zakrzewska@psychology.su.se

Jämlikhetsombud: Hellen Vergoossen | hellen.vergoossen@psychology.su.se