Specialpedagogiska institutionens doktorandråd

Doktorandrådet är verksamt vid Specialpedagogiska institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Samhällsvetenskapliga fakultetsrådet.

Kontaktperson: Karin Edlund | karin.edlund@specped.su.se

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Malin Lönnerblad | malin.lonnerblad@specped.su.se

Jämlikhetsombud: Maria Gladh

Studiemiljöombud: Maria Gladh

Representant i fakultetsrådet: Karin Edlund