(FRISTÅENDE) PSYKOLOGi-STUDENTERNAs RÅD (PYR)

Ordförande

Zhane Taylor
 

PYR är studentrådet för de fristående psykologiska kurserna på grundnivå samt för masterprogrammet i psykologi. Vi har regelbundna möten där vi diskuterar utbildningens kvalitet, studiemiljö och studentliv. Tveka inte att kontakta oss om du vill engagera dig eller om du har några synpunkter du vill att vi för fram!

Stadgar

Kontaktuppgifter

pyr.stockholm@gmail.com

Protokoll

2018

2018-04-05

2018-02-02

2018-09-19

2018-10-24

2018-11-14

2018-12-10

2017

2017-02-20

2017-04-03

2017-04-24

2017-10-06

2017-12-22