Studiemiljönätverket

Vad?

Studiemiljönätverket är riktat till studiemiljöombud som representerar olika studentråd. Tanken är att studiemiljönätverket ska ge studiemiljöombuden kunskap och verktyg i sitt arbete för att påverka sina institutioner samt campus i sin helhet med frågor relaterade till studiemiljö. Nätverksträffarna ska också vara en plattform där studenterna kan ta upp problem, dela erfarenheter och hjälpa varandra!

Problem som kommer fram i nätverket kan också tas upp på högre nivå i universitetsstrukturen genom samordnarna, så studiemiljöombudens närvaro på träffarna ses som väldigt viktig!

Hur?

Inom nätverket samlas även studiemiljöombuden från olika studentråd och institutioner för att få uppbackning och vägledning i sitt arbete.

Nätverket träffas cirka tre gånger per termin tillsammans med Lika villkorsnätverket. De olika träffarna har olika teman och vi försöker ha en variation av föreläsningar, workshops och mer informella träffar. Tanken för denna termin är att ha en inledande presentation /aktivitet med båda nätverken och sen dela upp oss i våra separata nätverk för att kunna diskutera mer specifika saker relaterade till våra olika ämnen.

Det är även tänkt att ni studenter själva ska sätta agendan. Vad vill ni veta och diskutera kring er studiemiljö och vilka frågor och problem anser ni kåren bör driva mot universitetet? Kanske vill ni ha mer workshops, utbildningar eller föreläsare? Här kommer det att ges möjlighet att ge önskemål på vad kommande träffar ska innehålla.

När och var?

Studiemiljöombud bjuds in till träffarna via mejl. Vi träffas oftast runt 12 och bjuder då på en lättare lunch.

Har du inte fått inbjudan, eller vill bli ett studiemiljöombud?

Hör i så fall av dig till studiemiljo@sus.su.se

 

 

Dokument

Rektorsbeslut om inrättande av lokala råd eller grupper

Checklista för Studiemiljöombud vid skyddsrond